1. týždeň v Cezročnom období

 

Farské oznamy

1. týždeň v Cezročnom období

 

Liturgický kalendár: 

PO 11. 1. Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období
UT 12. 1. Utorok 1. týždňa v Cezročnom období
ST 13. 1. Streda 1. týždňa v Cezročnom období
ŠT 14. 1. Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období
PI 15. 1. Piatok 1. týždňa v Cezročnom období
SO 16. 1. Panny Márie v sobotu
NE 17. 1. Druhá nedeľa v období cez rok

 

 

Pozvania a informácie:

  • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
  • Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň, na ktorý bol úmysel svätej omše zapísaný.
  • Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
  • V prípade nebezpečenstva smrti môžete požiadať o svätú spoveď na telefónnom čísle 0909/175 428, alebo e – mailom zilina.mesto@fara.sk
  • Farská kancelária z dôvodu zákazu vychádzania  bude fungovať len telefonicky, alebo e- mailom.
  • Povzbudzujeme Vás k modlitbe vo svojich domovoch za odvrátenie pandémie, za zdravie tela a duše a za Božie požehnanie pre našu farnosť, náš národ a celý svet.
  • Svätý Otec František vyhlásil od 8. 12. 2020 ROK SV. JOZEFA, ktorý je príležitosťou načerpať Božiu milosť aj cez úplné odpustky. Viac informácii nájdete na stránke kbs.sk (Dekrét o odpustkoch v roku sv. Jozefa) alebo na nástenke.

 

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia