13. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár:

 

PO 28. 6. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
UT 29. 6. Sv. Peter a Pavol, apoštolov, slávnosť
ST 30. 6. Streda 13. týždňa v Cezročnom období

18:00- sv. omša Te Deum na konci školského roka

ŠT 1. 7. Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období
PI 2. 7. Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie
SO 3. 6. Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
NE 4. 6. Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

Pozvania a informácie:

 • Sväté omše budú slúžené v riadnych časoch PON – PIA 7.00, 12.00 a 18.00, SO 7.00 18.00. NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00, v Považskom Chlmci o 8.30, v Strážove o 10.00.
 • Dnes máme zbierku na dobročinné diela Sv. Otca.
 • Budúca nedeľa bude prvonedeľná zbierka na obnovu katedrály.
 • V utorok máme prikázaný sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú v katedrále o 7.00 o 12.00 a o 18.00. V Považskom Chlmci o 16.30 a v Strážove o 16.30.
 • V stredu pri večernej sv. omši budeme mať ďakovnú sv. omšu  Te Deum na konci školského roka.
 • Tento týždeň máme aj prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pol hodinu pred sv. omšami a v štvrtok a piatok od 17.00.
 • Na prvú sobotu v mesiaci bude slúžená sv. omša za všetkých dobrodincov, ktorí pomáhajú pri obnove našej katedrály.
 • Rozhodnutím KBS stratí svoju platnosť 30. júna všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach. Povzbudzujeme veriacich k osobnej návšteve našich chrámov, nakoľko to umožňujú zlepšené epidemiologické podmienky.
 • Sväté prijímanie sa prijíma výhradne na ruku a veriaci prijme Eucharistiu pred rozdávajúcim. V žiadnom prípade neodchádza s Eucharistiou preč.
 • Aj naďalej prosíme tiež o dodržiavanie všetkých platných hygienických opatrenízvlášť o náležité prekrytie dýchacích ciest.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
 • Farská kancelária bude otvorená počas úradných hodín: PON 9.00 – 11.00 a 15.00 – 17.00. V stredu a v piatok 9.00 – 11.00.
 • Personálie: z rozhodnutia nášho diecézneho pána biskupa Tomáša dochádza k personálnym zmenám v našej farnosti. Do farnosti na kaplánsku službu nastupuje doterajší kaplán Farnosti Krásno nad Kysucou dp. Michal Tichý. Do kaplánskej služby bol ustanovený aj novokňaz dp. František Daško, ktorý doteraz vykonával v našej farnosti diakonskú službu.  Do diakonskej služby boli ustanovení aj dp. Jozef Poláček, ktorý doteraz pôsobil ako diakon vo Farnosti Hájik a novovysvätený diakon dp. Štefan Lašo, pochádzajúci z Farnosti Solinky. Všetkých novovymenovaných služobníkov vítame v našej farnosti a vyprosujeme im hojnosť milosti.

 

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia