Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 

 

Farské oznamy

                                   6. týždeň v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

PO 15.2. Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období
UT 16.2. Utorok 6. týždňa v Cezročnom období
ST 17.2. POPOLCOVÁ STREDA
ŠT 18.2. Štvrtok po Popolcovej strede
PI 19.2. Piatok po Popolcovej strede
SO 20.2. Sobota po Popolcovej strede
NE 21.2. Prvá pôstna nedeľa

Pozvania a informácie:

14.2.2021 si pripomíname 13. výročie vzniku Žilinskej diecézy. Modlime sa za našu diecézu a za diecézneho biskupa Tomáša Galisa.

  • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
  • Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň, na ktorý bol úmysel svätej omše zapísaný.
  • Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
  • V prípade nebezpečenstva smrti môžete požiadať o svätú spoveď na telefónnom čísle 0909/175 428, alebo e – mailom zilina.mesto@fara.sk
  • Farská kancelária z dôvodu zákazu vychádzania  bude fungovať len telefonicky, alebo e- mailom.
  • Na Popolcovú stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť(pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). /Pavol VI. ap. Konštitúcia Paenitemini/

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia