Farské oznamy – 27. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 04.10. Sv. Františka Assiského, spomienka
UT 05.10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny, spomienka
ST 06.10. Sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka
ŠT 07.10. Ružencovej Panny Márie, spomienka
PI 08.10. Piatok 27. týždňa v Cezročnom období
SO 09.10. Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 10.10. Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PON – PIA 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00 a 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30, Strážov 10.00
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou, v nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • Začali sme prežívať mesiac október – mesiac zvlášť zasvätený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca. Povzbudzujeme všetkých našich veriacich k spoločnej  modlitbe ruženca za pokoj v našich rodinách a za odvrátenie pandémie vo svete.
 • Dnes je v našej farnosti výročitá farská adorácia. Začne po rannej svätej omši o 7.00 a bude pokračovať počas celého dňa až do 17.45, kedy bude záverečná pobožnosť s požehnaním s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Nájdime si počas dnešného dňa chvíľku a v tichu a modlitbe zotrvajme pred eucharistickým Kristom.
 • Aj v tomto roku sme pozvaní k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb trvá od 15. septembra do 24 októbra. Ak sa zapojíte, môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za nás kňazov. Viac info nájdete na stránke modlitieb za kňazov: www.mzk.sk.
 • Na budúcu nedeľu budeme v našom katedrálnom chráme sláviť výročie jeho posviacky. Pri svätej omši o 10.30 vyslúži náš diecézny biskup Mons. Tomáš Galis sviatosť birmovania našim birmovancom. Všetci ste na túto slávnosť srdečne pozvaní.
 • Pri príležitosti výročia posviacky nášho katedrálneho chrámu sa na budúcu nedeľu vo všetkých kostoloch našej diecézy uskutoční zbierka na opravu katedrály. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po sv. omši býva mariánske večeradlo.
 • Vo štvrtok sa uskutoční kňazská rekolekcia kňazov žilinského dekanátu. Začíname sv. omšou o 9.30 v Kostole Dobrého Pastiera vo farnosti Žilina – Solinky, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Po svätej omši bude rekolekcia pokračovať pracovným stretnutím kňazov.
 • V piatok večer pozývame birmovancov našej farnosti na svätú omšu o 18.00, po ktorej bude nasledovať posledné stretnutie v sále farského centra N3.
 • V sobotu dopoludnia od 8.30 bude vo farskom kostole sv. spoveď pre birmovancov a ich rodinných príslušníkov. Po nej bude v kostole generálka priebehu birmovky.
 • Vyšlo nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Opäť v ňom nájdete mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Môžete si ho zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Všetky manželské páry pozývame na program pre manželov s názvom Amoris. Program je zameraný na lepšie poznanie a pochopenie manželského partnera, posilnenie dôvery v manželskom vzťahu a zlepšenie vzájomnej komunikácie. Program bude v Žiline prebiehať v priestoroch Spojenej školy Kráľovnej pokoja a je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 5. októbra. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na stránke www.amoris.sk.
 • Oznamujeme rodičom tretiakov, ktorí žijú na území našej farnosti a majú záujem, aby ich dieťa tento školský pristúpilo k prvému svätému prijímaniu, aby si prišli osobne prevziať prihlášku na prípravu na prvé sväté prijímanie počas úradných hodín do kancelárie farského úradu.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť Jakub Plášek pochádzajúci z farnosti Žilina – mesto a Eva Škerlíková pochádzajúca z farnosti Žilina – mesto. Kto z vás by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech ju láskavo nahlási v kancelárii farského úradu.
 • Aj naďalej vás dôrazne prosíme o zodpovedné dodržiavanie všetkých platných hygienických opatrení –  nosenie respirátora, dezinfekcia rúk a rozostupy. Taktiež vás prosíme, aby ste sa pri vstupe do kostola zapisovali alebo prichádzali s už vypísanými lístkami s vaším menom, priezviskom a telefónnym číslom.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola. Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia