2. adventná nedeľa – oznamy

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

                      Farské oznamy                        

2.    Adventná nedeľa

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

 

PO 7.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
UT 8.12. NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť
ST 9.12. Féria
ŠT 10.12. Féria
PI 11.12. Za zachovanie mieru a spravodlivosti – zimný kántrový deň
SO 12.12. Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľub. spomienka
NE 13.12. 3. adventná nedeľa

Pozvania a informácie:

 • Zbierka na charitu bude tento rok počas adventu možná online od 22.11.  a prostredníctvom poštových poukážok v kostoloch.
  Podporte  služby a projekty Diecéznej charity Žilina, ktoré sú v čase krízy ešte viac potrebné. Viac informácií na plagátoch a na 
  www.charitaza.sk
 • V adventnom čase Vás pozývame na ranné rorátne sväté omše, ktoré sa slávia o 7.00 v katedrále. Prineste si so sebou aj lampáše, alebo sviečky.
 • Obsah zimných kántrových dní – Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
 • Nakoľko je zložitá epidemiologická situácia a spoločná svätá spoveď pred Vianocami nebude možná, povzbudzujeme všetkých veriacich, aby počas celého adventného obdobia využili možnosť sa vyspovedať vo svojich farnostiach. Prosíme, neodkladajte sviatosť zmierenia na posledný týždeň pred Vianocami.
 • Na slávnosť Nepoškvrneného počatia preblahoslavenej Panny Márie budú sv. omše: v katedrále v pondelok večer o 18.00 (z vigílie), utorok o 7.00, 9.00, 12.00. O 15.00 s pánom biskupom Tomášom pre zamestnancov Diecéznej charity (aj ostatných veriacich), 18.00. V Považskom Chlmci a v Strážove budú o 16.00.
 • Farská kancelária bude fungovať v riadnom čase podľa rozpisu úradných hodín.
 • V stredu celodenná spovedná služba nebude.
 • Oznam pre birmovancov: v piatok večer o 19.00 bude sv. omša v rámci prípravy na sviatosť birmovania. Prosíme všetkých birmovancov o dochvíľnosť.
 • Dnešnú nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na opravu katedrály. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. (Pán dekan za všetkých dobrodincov obetuje sv. omšu vždy prvú sobotu mesiaca).

 

vaši duchovní otcovia