2. týždeň v Cezročnom období

Farské oznamy

2. týždeň v Cezročnom období

 

Liturgický kalendár: 

PO 18. 1. Za jednotu kresťanov
UT 19. 1. Za jednotu kresťanov
ST 20. 1. Za jednotu kresťanov
ŠT 21. 1. Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
PI 22. 1. Za jednotu kresťanov
SO 23. 1. Panny Márie v sobotu
NE 24. 1. Tretia nedeľa Cezročnom období

Pozvania a informácie:

  • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
  • Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň, na ktorý bol úmysel svätej omše zapísaný.
  • Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
  • V prípade nebezpečenstva smrti môžete požiadať o svätú spoveď na telefónnom čísle 0909/175 428, alebo e – mailom mesto@fara.sk
  • Farská kancelária z dôvodu zákazu vychádzania bude fungovať len telefonicky, alebo e- mailom.
  • Povzbudzujeme Vás k modlitbe vo svojich domovoch za odvrátenie pandémie, za zdravie a za Božie požehnanie pre našu farnosť.
  • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Od 18. do 25.januára.
  • Svätý Otec František vyhlásil od 8. 12. 2020 ROK SV. JOZEFA, ktorý je príležitosťou načerpať Božiu milosť aj cez úplné odpustky. Viac informácii nájdete na stránke kbs.sk (Dekrét o odpustkoch v roku sv. Jozefa) alebo na nástenke.

v modlitbách Vaši duchovní otcovia