Farské oznamy – 13. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 27.06. Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období
UT 28.06. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
ST 29.06. Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
ŠT 30.06. Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľubovoľná spomienka
PI 01.07. Piatok 13. týždňa v Cezročnom období (prvý piatok v mesiaci)
SO 02.07. Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok (prvá sobota v mesiaci)
NE 03.07. 14. NEDEĽA V CEZROČOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Dnes je 10. svetové stretnutie rodín v Ríme s pápežom Františkom. V našej diecéze sa dnes koná diecézne stretnutie rodín s otcom biskupom Tomášom o 11. hod. v kostole na Vlčincoch. Poobede je tam pripravený hodnotný a zaujímavý program pre celú rodinu. Ste naň srdečne pozvaní. Viac informácií nájdete na nástenke pred kostolom.
 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná predpísaná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca („Halier sv. Petra“). Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI (okrem stredy) 7.00, 12.00 a 18.00

  ST 7.00, 9.00 (školská), 12.00, 18.00; Považský Chlmec 16.30; Strážov 16.30
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • V tomto týždni máme aj prvý piatok v mesiaci júl. Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. Vo štvrtok a v piatok spovedáme večer už od 17.00 hod. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • Farská kancelária bude v tomto týždni otvorená nasledovne: v pondelok od 9.00 do 11.00 a od 15.00 do 17.00. V stredu, na slávnosť sv. Petra a Pavla, bude farská kancelária zatvorená. V piatok bude farská kancelária otvorená už v letnom režime – od 10.00 do 11.00.
 • V stredu je prikázaný sviatok – slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Kto sa v tento deň zúčastní na svätej omši v katedrálnom chráme, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Svätá omša o 9. hod. bude predovšetkým pre žiakov cirkevnej školy a nebude sa pred ňou spovedať.
 • Oddelenie cirkevnej hudby Konzervatória v Žiline Vás pozýva na Organový koncert na Sviatok sv. Petra a Pavla v stredu 29.júna o 19. hod. do Katedrály Najsvätejšej Trojice. Dobrovoľné vstupné bude venované na obnovu katedrály.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19.00 hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky ženy a matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu, tak ako každý mesiac, pán dekan v túto sobotu obetuje rannú svätú omšu.
 • Školské sestry sv. Františka pozývajú slobodné dievčatá a mladé ženy od 18 do 30 rokov od 3. do 6. augusta do kláštora v Žiline na spoločný čas strávený pri modlitbe, práci a rozhovoroch. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Srdečne vás pozývame na 33. ročník cyrilo-metodských dní, ktoré sa uskutočnia od 3. – 5. júla v Terchovej. Viac informácií nájdete na nástenke pred kostolom.
 • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ladce Vás srdečne pozýva na medzinárodné kultúrno-duchovné podujatie MLADOSŤ – NÁDEJ BUDÚCNOSTI do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov v sobotu 2. júla 2022 od 13.00 h. Viac informácií nájdete na nástenke pred kostoôlom.
 • Opäť je možné si nahlasovať úmysly sv. omší na mesiace júl, august a september. Nahlasovať si ich môžete jedine počas úradných hodín. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne na 2 sväté omše na konkrétny termín, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel vo farskom kostole na konkrétny termín.
 • Mladí kresťania žijúci v našej farnosti, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania si môžu prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania vyzdvihnúť v sakristii farského kostola po svätých omšiach. O tom, kedy a ako budeme vyplnené prihlášky zbierať vás budeme informovať vo farských oznamoch.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia