Farské oznamy – Narodenie Pána

FARSKÉ OZNAMY

SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár: 

PO 26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
UT 27.12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
ST 28.12. Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
ŠT 29.12. Piaty deň v oktáve narodenia Pána
PI 30.12. Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
SO 31.12. Siedmy deň v oktáve narodenia Pána – sv. Silvestra, pápeža
NE 01.01. SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

 Pozvania a informácie:

 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná vianočná ofera. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Časy slávenia svätých omší: 

  UT – PIA 7.00, 12.00 a 18.00Zajtra, na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, budú sväté omše v katedrále o 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00. V Považskom Chlmci o 8.30 a v Strážove o 10.15.
  V sobotu, posledný rok kalendárneho roka, budú sväté omše v katedrále o 7.00 a o 16.00 (s duchovnou a ekonomickou bilanciou roka).

 • Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo farskom kostole od štvrtka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu, na Nový rok, spovedať nebudeme.
 • Farská kancelária bude v tomto týždni pre osobný kontakt zatvorená. Avšak v prípade, že by ste potrebovali niečo vybaviť, môžete využiť telefonickú alebo e-mailovou formu a dohodnúť si stretnutie.
 • Počas vianočných dní pozývame rodiny s deťmi do katedrály pokloniť sa malému Ježiškovi v jasličkách.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • V piatok, na sviatok Svätej rodiny, budeme pri svätých omšiach požehnávať rodiny. Manželia budú mať možnosť si obnoviť svoj manželský sľub. Prosíme preto manželov, aby pri svätej omši sedeli spoločne aj so svojimi rodinami.
 • 1. 1. 2023, na Nový rok, budeme pri svätých omšiach vzývať Ducha Svätého: Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, Spiritus – Príď Duchu Svätý, tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov na svätú omšu o 9.00 vo farskom kostole. Svätá omša bude s príhovorom zvlášť určeným pre deti.
 • Na budúcu nedeľu bude pri všetkých svätých omšiach novoročná ofera. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Úmysly svätých omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlasovať počas úradných hodín v kancelárii farského úradu.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.!
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 Milostiplné a radostné prežitie sviatkov Pánovho narodenia
vám všetkým vyprosujú a zo srdca vám žehnajú
Vaši duchovní otcovia