3. PÔSTNA NEDEĽA, 24.3.2019

3. PÔSTNA NEDEĽA, 24.3.2019

 Liturgický kalendár: 

PO 25.3. Zvestovanie Pána
UT 26.3. Féria
ST 27.3. Féria
ŠT 28.3. Féria
PI 29.3. Féria
SO 30.3. Féria
NE 31.3. 4. Pôstna nedeľa – Laetare

Pozvania a informácie:

  • Gymnázium sv. Františka v Žiline vás pozýva na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční dnes o 15.00 v aule gymnázia. Výťažok koncertu bude venovaný misiám v Kazachstane.
  • V pondelok a v stredu o 18.45hod. v N3 pokračujeme v katechézach pre mládež a dospelých. Srdečne vás pozývame.
  • V stredu bude v katedrále spovedná služba od 8.00hod. do 18.00hod. Cez deň bude vyložená NSO k adorácii. Prichádzajme počas dňa k eucharistickej poklone a odovzdajme nášmu Pánovi všetky naše radosti i starosti v tichom stretnutí sa s ním.
  • Počas pôstneho obdobia sa v katedrále budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty každú nedeľu o 14.30hod. a v piatok pred večernou sv. omšou namiesto modlitby ruženca o 17.30hod.
  • Spevácky zbor Sursum corda z Rosiny vás srdečne pozýva na pôstny chrámový koncert, ktorý sa bude konať v sobotu o 16-tej hodine v kostole v Rosine. Účinkujú Spevácky zbor Sursum corda, Kysucký komorný orchester mesta Čadca.
  • Pôstne putovanie – v sobotu 03.2019 o 07.00hod. budeme putovať na Krížovú cestu a sv. omšu do Spišskej kapituly. Prihlasovať sa môžete po sv. omšiach v sakristii. Cena za dopravu 5€.
  • Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na ZŠ sv. Cyrila a Metoda, pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline. Bude sa konať v utorok 26. marca 2019. Dopoludnia ponúkame vstup na otvorené vyučovanie počas prvej až štvrtej vyučovacej hodiny od 8.00 do 11.30hod. v triede 1. B. Popoludní od 15.30 do 17.30 h si návštevníci môžu prezrieť učebné priestory školy a oboznámiť sa s učiteľmi prvého stupňa. Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ bude 9. a 10. apríla 2019 (utorok, streda) od 14. 30 do 17. 30 h v budove školy.

 

vaši duchovní otcovia