4. nedeľa v Cezročnom období

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 

Farské oznamy

                                   4. týždeň v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

PO 1.2. Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období
UT 2.2. Obetovanie Pána, sviatok
ST 3.2. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
ŠT 4.2. Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom období
PI 5.2. Sv. Agáty, panny, spomienka
SO 6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
NE 7.2. Piata nedeľa v Cezročnom období

Pozvania a informácie:

  • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
  • Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň, na ktorý bol úmysel svätej omše zapísaný.
  • Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
  • V prípade nebezpečenstva smrti môžete požiadať o svätú spoveď na telefónnom čísle 0909/175 428, alebo e – mailom zilina.mesto@fara.sk
  • Farská kancelária z dôvodu zákazu vychádzania  bude fungovať len telefonicky, alebo e- mailom.
  • Počas úradných hodín si môžete telefonicky nahlásiť úmysly na sväté omše v mesiaci február. Prosíme, aby ste si nahlásili úmysly maximálne na 2 sväté omše.
  • Mesiac február:  Všeobecný úmysel: Za ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, aby ich spoločnosť chránila a aby ich utrpeniu venovala pozornosť. Úmysel KBS: Aby nás osobná skúsenosť utrpenia pobádala k pomoci opusteným, chorým a starým ľuďom
  • Povzbudzujeme Vás k modlitbe za odvrátenie pandémie, za zdravotníkov a chorých.                                                   vaši duchovní otcovia