5. nedeľa v Cezročnom období

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 

 

Farské oznamy

                                   5. týždeň v Cezročnom období

 

Liturgický kalendár:

PO 8.2. Pondelok 5. týždňa v Cezročnom období
UT 9.2. Utorok 5. týždňa v Cezročnom období
ST 10.2. Sv. Školastiky, panny, spomienka
ŠT 11.2. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka
PI 12.2. Piatok 5. týždňa v Cezročnom období
SO 13.2. Panny Márie v sobotu
NE 14.2. Šiesta nedeľa v Cezročnom období

Pozvania a informácie:

  • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
  • Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň, na ktorý bol úmysel svätej omše zapísaný.
  • Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
  • V prípade nebezpečenstva smrti môžete požiadať o svätú spoveď na telefónnom čísle 0909/175 428, alebo e – mailom zilina.mesto@fara.sk
  • Farská kancelária z dôvodu zákazu vychádzania  bude fungovať len telefonicky, alebo e- mailom.
  • Počas úradných hodín si môžete telefonicky nahlásiť úmysly na sväté omše v mesiaci február. Prosíme, aby ste si nahlásili úmysly maximálne na 2 sväté omše.
  • 11.2. je svetový deň chorých. Ustanovil ho pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1992.
  • Mesiac február:  Všeobecný úmysel: Za ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, aby ich spoločnosť chránila a aby ich utrpeniu venovala pozornosť.
  • Povzbudzujeme k modlitbe za chorých.                                                                                                                                                                                                                                                   vaši duchovní otcovia