Oznamy: Štvrtá nedeľa cez rok, 3.2.2019

 

Štvrtá nedeľa cez rok, 3.2.2019

 Liturgický kalendár:

PO 4.2. Féria
UT 5.2. Spomienka sv. Agáty, panny a mučenice
ST 6.2. Spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
ŠT 7.2. Féria – deň modlitieb za duchovné povolania
PI 8.2. Féria
SO 9.2. Spomienka Panny Márie
NE 10.2. Piata nedeľa cez rok

Pozvania a informácie:

  • Dnes je zbierka na opravu katedrály. Za vaše dary úprimné PBZ. Pripomíname, že každú prvú sobotu v mesiaci o 7.00hod. je za všetkých dobrodincov nášho katedrálneho chrámu slúžená sv. omša.
  • V stredu bude v katedrále spovedná služba od 8.00hod. do 18.00hod. Súčasne bude vyložená NSO k adorácii.
  • V stredu o 18.45hod. bude stretnutie farskej rady.
  • V piatok bude stretnutie birmovancov na sv. omši o 18.00hod. a bude pokračovať v N3 do 20.00hod.
  • V nedeľu pri sv. omši o 10.30hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
  • Budúcu nedeľu prídu do našej farnosti katechisti Neokatechumenátnej cesty s pozvaním na katechézy pre mládež a dospelých, ktoré budú počas siedmych týždňov od 11.2. do 7.4.2019.
  • Katolícka Univerzita v Ružomberku pozýva na deň otvorených dverí v utorok od 10.00hod. Viac info na plagáte.
  • Farnosť Žilina-mesto, Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Spojená škola Kráľovnej Pokoja a Gymnázium sv. Františka z Assisi pozývajú na Ples cirkevných škôl vo farnosti Žilina-mesto v sobotu 23.2.2019 od 19.00hod. v spoločenskej sále Kinekus na Rosinkej ceste. Predpredaj vstupeniek je na sekretariátoch zúčastnených škôl. Info na plagáte.
  • Slovenská katolícka charita srdečne pozýva veriacich k spoločnej modlitbe za ľudí, ktorí sa aj dnes, v 21. storočí, stávajú obeťami moderného otroctva. V piatok, kedy si pripomíname liturgickú spomienku svätej Jozefíny Bakhity, bývalej otrokyne a rehoľnej sestry zo Sudánu, vyhlásil pápež František za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi.

 

  • Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú v dňoch – 17. marca 2019 na duchovnú obnovu “rozVEDENÍ k BOHU II. – ZMIERENIE” pre rozvedených, ktorí žijú sami. Obnova sa uskutoční v exercičnom dome v Chrenovci-Brusne. Na túto obnovu nie je možné prísť aj s deťmi. Prihlasovací formulár nájdete na stránke https://domsaletini.webnode.sk/aktualna-ponuka/

vaši duchovní otcovia