kniha
Pán Boh miluje svoj ľud. alebo Aleluja.
Liturgické čítania na dnešný deň - lc.kbs.sk