Druhá Veľkonočná nedeľa, Božieho milosrdenstva, 28.4.2019

Farské oznamy: Druhá Veľkonočná nedeľa, Božieho milosrdenstva, 28.4.2019

 Liturgický kalendár: 

PO 29.4. Sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
UT 30.4. féria
ST 1.5. Spomienka sv. Jozefa, robotníka
ŠT 2.5. Spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
PI 3.5. Sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
SO 4.5. Spomienka Panny Márie
NE 5.5. Tretia Veľkonočná nedeľa

Pozvania a informácie:

  • Každý, kto si dnes uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá nábožné zvolanie vzývajúce Božie milosrdenstvo môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
  • Pozývame vás na organové vešpery u sv. Barbory v pondelok o 18.00hod. Info na plagáte.
  • Nakoľko je v stredu štátny sviatok, v stredu sv. omša o 12.00hod. a ani spovedná služba v katedrále nebude.
  • Spovedať k prvému piatku budeme v katedrále vo štvrtok a v piatok od 16.30hod., súčasne bude vyložená NSO k adorácii, v piatok bude ukončená prvopiatkovou pobožnosťou o 17.50hod.
  • Farnosť Rajecké Teplice Vás pozýva na Púť k sv. Gianne Beretta Mollovej, ktorá sa bude konať v dňoch 4. – 5. mája vo Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach. Info na plagáte.
  • mája sa koná Jarná púť ku Kostolu Panny Márie Matky Cirkvi na Hore Živčáková. Železničná spoločnosť Slovensko  vedie pri tejto príležitosti osobné vlaky zo Žiliny do Turzovky zastávky – Makova  a späť. Podrobnosti o cestovaní vlakom sú na tabuli oznamov kostola.
  • Pozývame na Misijnú púť detí, ktorá sa uskutoční 11. mája v Rajeckej Lesnej. Info na plagáte.

 

vaši duchovní otcovia