Duchovná správna nemocnica Žilina


 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Rímskokatolícka cirkev – Duchovná správa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina

NEMOCNIČNÁ KAPLNKA POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

 Sv. omše:

 

Pondelok 6:15
Utorok 6:15
Streda 6:15
Štvrtok 6:15
Piatok 6:15
Sobota
Nedeľa – prikázaný sviatok – prvý piatok 6:15 a 18:15

Trvanie sv. omše: – v týždni cca 25 – 30 min; – v nedeľu + sviatok cca 35 – 40 min.

V prípade bezlepkovej diéty – prosím nahlásiť pred sv. omšou (bezlepková hostia)

 


Žiadosť o sv. spoveď alebo pomazanie chorých – napíšte v kaplnke na lístok.
Ak je pacient v kritickom stave, volajte: 0903 982 333 – nemocničný kaplán.


 

 Nedeľa – slúžené úmysly pri jednej zo sv. omší:
 – za zdravie, silu pre všetkých službukonajúcich v našej nemocnici
 – za Božie milosrdenstvo a spásu pre všetkých pacientov, ktorí v uplynulých dňoch zomreli v našej nemocnici (aj za útechu a posilu pre pozostalých príbuzných)
 – za uzdravenie pacientov ako aj za Božiu pomoc pri prekonávaní strachu
 – za dar života a za Božie požehnanie pre novonarodené deti a ich rodičov
 – kko odprosenie za prípadné umelo potratené deti
 – ako poďakovanie za všetky milosti, ktoré nám boli v danom týždni udelené

 

Prikázané sviatky – 6:15 a 18:15:
1.1. – Bohorodičky Panny Márie
6.1. – Zjavenia Pána (Troch kráľov)
– Nanebovstúpenie Pána (40 dní po Veľkej noci – štvrtok)
– Božieho Tela a Krvi (3 týždne po Nanebovstúpení Pána – štvrtok)
29.6. – Sv. Petra a Pavla
15.8. – Nanebovzatie Panny Márie
1.11. –Všetkých svätých
8.12. – Nepoškvrnené Počatie P. Márie
25.12. – Narodenie Pána

Významné slávnosti (hoci nie sú prikázaným sviatkom) – 6:15 a 18:15:
– Popolcová streda
– Božského Srdca Ježišovho (piatok – 9 dní po sviatku Božieho Tela)
19.3. – Sv. Jozefa
25.3. – Zvestovanie Pána (ak nie je sviatok z pôstnej doby preložený až po 2. veľkon. nedeli)
5.7. – sv. Cyrila a Metoda
14.9. – Povýšenie sv. Kríža (odpust – titul kaplnky)
15.9. – Sedembolestnej Panny Márie
2.11. – Spomienka na zosnulých (duše v očistci)
26.12. – Sv. Štefana, prvomučeníka

V Žiline 5.12.2018                                                                             ThLic. Ivan Špánik PhD.

Duchovný správca FNsP