Farské oznamy, 30.nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 

 

Farské oznamy

                                    30. nedeľa cez rok, 25.10. 2020                     

 

 

Liturgický kalendár:

 

PO 26.10. Féria
UT 27.10. Féria
ST 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
ŠT 29.10. Féria
PI 30.10. Féria
SO 31.10. Panny Márie v sobotu
NE   1.11. VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť

 

Pozvania a informácie:

 

  • Na základe rozhodnutia Vlády SR vám oznamujeme, že v našom kostole až do odvolania nebudeme verejne slúžiť sv. omše. Sväté omše a ich úmysly budú v daný deň odslúžené.
  • Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať iba v súrnych prípadoch po telefonickom dohovore individuálnou formou. Požiadať o svätú spoveď môžete na telefónnom čísle 041/5621312.
  • Farská kancelária bude fungovať iba telefonicky v súrnych prípadoch. Z dôvodu zákazu vychádzania Vás prosíme, aby ste nevyhnutné záležitosti vybavovali len telefonicky v časoch úradných hodín, prípadne e – mailom.
  • Možnosť získania “dušičkových”odpustkov v mesiaci november – “starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých” (www.tkkbs.sk).Uvedené podmienky platia celý mesiac november. Bližšie informácie na stránke  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201023033
  • Povzbudzujeme Vás k modlitbe vo svojich domovoch za odvrátenie pandémie, za zdravie tela a duše a za Božie požehnanie pre našu farnosť, náš národ a celý svet.

 v modlitbách vaši duchovní otcovia