Farské oznamy – 1. adventná nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

(liturgický rok „C“)

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 29.11. Pondelok po 1. adventnej nedeli
UT 30.11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
ST 01.12. Streda po 1. adventnej nedeli
ŠT 02.12. Štvrtok po 1. adventnej nedeli
PI 03.12. Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
SO 04.12. Sv. Barbory, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
NE 05.12. DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Pozvania a informácie:

 • Dnešnou Prvou adventnou nedeľou začíname nový liturgický rok C.
 • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú od 25. novembra pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
 • Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich.
  Úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň, na ktorý bol úmysel svätej omše zapísaný.
 • Diecézny biskup Mons. Tomáš Galis udelil všetkým veriacim latinského obradu nachádzajúcim sa na území Žilinskej diecézy dišpenz od účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok.
 • Katedrála ostáva počas dňa otvorená na súkromnú modlitbu až do 18.00.
  V kostoloch sa ale nesmú konať nijaké hromadné podujatia  to sa týka aj verejného spovedania a rozdávania svätého prijímania.
 • V prípade nebezpečenstva smrti môžete požiadať o svätú spoveď na telefónnom čísle 0909 175 428 alebo e-mailom zilina.mesto@fara.sk
 • Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať výhradne individuálnou formou za prísnych hygienických podmienok v sakristii kostola:
  PON – PIA     9.00 – 10.30, 16.30 – 18.00
  SO – NE         9.00 – 10.00 (v nedeľu iba sv. prijímanie)
  V tomto čase je možné za prísnych hygienických podmienok individuálne pristúpiť aj k svätému prijímaniu.
 • Farská kancelária bude fungovať v riadnych časoch, avšak z dôvodu zákazu vychádzania iba telefonickou a e – mailovou formou.
 • V stredu bude od 9.00 do 18.00 v kostole vystavená Najsvätejšia sviatosť oltárna k osobnej súkromnej poklone.
 • Mladí kresťania žijúci v našej farnosti, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania si môžu prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania stiahnuť tu, vytlačiť a doma vyplniť. O tom, kedy a ako budeme vyplnené prihlášky zbierať vás budeme informovať vo farských oznamoch.
 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach mala konať zbierka na charitu. Kvôli súčasným pandemickým obmedzeniam sa nemôže zbierka uskutočniť bežným spôsobom. Preto vám dávame do pozornosti ďalšie možnosti, ako môžeme prispieť na charitu, ktorá je v súčasnosti v nezávideniahodnej situácii a potrebuje našu pomoc. Informácie o možnostiach nájdete na plagáte pod oznamami alebo aj na výveske pred kostolom. Za všetky vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Diecézna charita Žilina prináša do Žilinskej diecézy symbolické platidlo Hlinený dukát. Hlinený dukát si môžete zakúpiť v automatoch rozmiestnených po našom meste. Darovaním dukátu núdznemu mu pomôžete zabezpečiť si teplé jedlo, nocľah, pranie, prípadne potravinový balíček v zariadeniach Diecéznej charity Žilina. Cena 1 hlineného dukátu je 1€. Viac informácií o projekte Hlinený dukát nájdete na výveske pred kostolom alebo na stránke www.charitaza.sk.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za odvrátenie pandémie, za zdravie tela a duše zvlášť pre zdravotníkov a za Božie požehnanie pre našu farnosť, náš národ a celý svet.
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia