Farské oznamy – 1. adventná nedeľa

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

Farské oznamy – 1.    Adventná nedeľa

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 

Liturgický kalendár:

 

PO 30.11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
UT 1.12. Féria
ST 2.12. Féria
ŠT 3.12. Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
PI 4.12. Féria
SO 5.12. Féria
NE 6.12. 2. adventná nedeľa

 

Pozvania a informácie:

 

  • Dnešnú nedeľu je pravidelná zbierka na CharituZbierka sa tento rok uskutoční na 1. adventnú nedeľu, ale aj online od 22.11. a počas adventu a prostredníctvom poštových poukážok v kostoloch. Podporte  služby a projekty Diecéznej charity Žilina, ktoré sú v čase krízy ešte viac potrebné. Viac informácií na plagátoch a na www.charitaza.sk Spolu sme blízko pri človeku…
  • V adventnom čase Vás pozývame na ranné rorátne sväté omše, ktoré sa budú konať o 7.00 vo farskom kostole. Prineste si so sebou aj lampáše, alebo sviečky.
  • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať pol hodinu pred sv. omšou, v štvrtok a piatok už od 17:00. Nakoľko je zložitá epidemiologická situácia a spoločná svätá spoveď pred Vianocami nebude možná, povzbudzujeme všetkých veriacich, aby počas adventného obdobia využili možnosť sa vyspovedať vo svojich farnostiach. Prosíme, neodkladajte sviatosť zmierenia na posledný týždeň pred Vianocami.
  • Farská kancelária bude fungovať v riadnom čase podľa rozpisu úradných hodín.
  • V stredu celodenná spovedná služba nebude.
  • Poďakovanie: sestra Ulrika, ktorá v našej farnosti vykonávala 9 rokov službu organistky, odchádza na nové pôsobisko. Ďakujeme za jej službu a vyprosujeme jej na novom mieste veľa milostí.
  • Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na opravu katedrály. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. (Za všetkých dobrodincov sa slávi sv. omša v prvú sobotu mesiaca).

 

vaši duchovní otcovia