Farské oznamy – 1. nedeľa po Narodení Pána

FARSKÉ OZNAMY

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
Sviatok svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 27.12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
UT 28.12. Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
ST 29.12. Piaty deň v oktáve Narodenia Pána
ŠT 30.12. Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
PI 31.12. Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána – sv. Silvestra, pápeža
SO 01.01. PANNY MÁRIE BOHORODOČKY, SLÁVNOSŤ
NE 02.01. DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – ŠT  7.00, 12.00 a 18.00
  V piatok, na posledný rok kalendárneho roka, budú sv. omše v katedrále o 7.00 a o 16.00 (s duchovnou a ekonomickou bilanciou roka).

  Na slávnosť Bohorodičky Panny Márie a na druhú vianočnú nedeľu budú sväté omše v katedrále o 7.00, 9.00, 10.30, 16.00 a 18.00. V Považskom Chlmci o 8.30 a v Strážove o 10.00. Pri všetkých svätých omšiach bude novoročná ofera. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 • V sobotu a v nedeľu budeme v katedrále v čase od 14.30 do 15.30 rozdávať sväté prijímanie pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť slávenia svätých omší. Zároveň naďalej rozdávame sväté prijímanie aj 5 minút pred každou svätou omšou.
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou.
  V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
  Podľa nariadení neočkovaným vysluhujeme sviatosť zmierenia iba individuálne po vzájomnej dohode.
 • Naďalej platí, že sväté omše sú v režime OP. Prosíme vás, aby ste si na sväté omše nosili potvrdenie o tom, že patríte do týchto kategórií. Podľa nových nariadení sa môže v našom chráme zúčastniť na sv. viac ľudí, preto pozývame na osobnú účasť na sv. omši aj tých, ktorí sa doposiaľ báli, že sa z kapacitných dôvodov nezmestia. Pre tých, ktorí sa kvôli opatreniam nemôžu v nedele a prikázané sviatky zúčastniť na sv. omši platí samozrejme dišpenz.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo.
 • Počas týchto vianočných dní pozývame rodiny s deťmi do katedrály pokloniť sa malému Ježiškovi v jasličkách.
 • Odporúčame vám prečítať si alebo vypočuť príhovor nášho diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa pri príležitosti sviatku Svätej rodiny. Nájdete ho na farskej výveske pred kostolom alebo tu na webovej stránke našej farnosti.
 • Opäť je možné si nahlasovať úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec. Nahlasovať si ich môžete telefonicky. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne na 2 sväté omše, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel na svätej omši.
 • Farská kancelária bude v tomto týždni pre osobný kontakt zatvorená. Avšak v prípade, že by ste potrebovali niečo vybaviť, môžete využiť telefonickú alebo e-mailovou formu a dohodnúť si stretnutie.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za odvrátenie pandémie, za zdravie tela a duše zvlášť pre zdravotníkov a za Božie požehnanie pre našu farnosť, náš národ a celý svet.
Milostiplné a radostné prežitie sviatkov Pánovho narodenia
vám všetkým vyprosujú a zo srdca vám žehnajú
Vaši duchovní otcovia