Farské oznamy – 1. pôstna nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

PRVÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 07.03. Pondelok po 1. pôstnej nedeli
UT 08.03. Utorok po 1. pôstnej nedeli
ST 09.03. Streda po 1. pôstnej nedeli
ŠT 10.03. Štvrtok po 1. pôstnej nedeli
PI 11.03. Piatok po 1. pôstnej nedeli
SO 12.03. Sobota po 1. pôstnej nedeli
NE 13.03. DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI  7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30, 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Dnes je celoslovenská Zbierka na Charitu. Humanitárna pomoc a podpora Charity je v tomto naliehavom čase poskytovaná matkám s deťmi z Ukrajiny, ktorí utiekli, popri tom naďalej slúži ostatným núdznym bez rozdielu. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Diecézna Charita rozbieha aj pôstny projekt Moja almužna. Projekt pomáha v aktuálnych krízových situáciách i v každodennej vernej službe ľuďom v núdzi. Pridajme sa ku konkrétnym skutkom milosrdenstva cez ruky Diecéznej charity Žilina. Možnosti podporiť zbierku na www.charitaza.sk. Vzadu na stolíku si môžete vziať materiály o tomto projekte. Ďakujeme!
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme len pred rannou a večernou svätou omšou. Keďže prežívame Pôstne obdobie, ktoré má kajúci charakter, pozývame vás zvlášť k sviatosti zmierenia.
 • Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 a vzhľadom na postupné uvoľňovanie obmedzení, spojených s týmto ochorením, s platnosťou od dnes, 6. marca 2022, odvoláva dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a prikázaný sviatok. Spolu s týmto rozhodnutím povzbudzuje všetkých veriacich, aby sa vrátili k osobnej nábožnej účasti na svätých omšiach a k prijímaniu sviatostí, pričom naďalej starostlivo dodržiavali stále platné protipandemické opatrenia.
 • Diecézna charita Žilina vyhlasuje potravinovú a materiálnu zbierku pre utečencov z Ukrajiny, ktorí už postupne na naše územie prichádzajú. Podporiť aktuálnu humanitárnu pomoc, najmä pre ženy a deti, môžete prinášaním potrieb na zberné miesta uverejnené na charitaza.sk.
 • Počas pôstneho obdobia máme viacero možností získať úplné odpustky:
  1. Kto sa pomodlí pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  2. Kto sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po sv. prijímaní pred vyobrazením Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Túto modlitbu nájdete aj vo svojich modlitebných knižkách a budeme sa ju modliť aj spoločne.
 • Obmedzenia pre účasť na svätých omšiach už neplatia. Naďalej vás ale prosíme o zodpovedné dodržiavanie pandemických opatrení – nosenie respirátora, ktorý zakrýva ústa i nos; dezinfikovanie rúk pri vstupe do kostola a dodržiavanie primeraných odstupov v laviciach. Sväté prijímanie sa pred svätými omšami už rozdávať nebude.
 • V pôste sa budeme spoločne modlievať pobožnosť krížovej cesty v piatok od 11.20 hod. a v nedeľu od 14.30 hod.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19. hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky ženy a matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu, tak ako každý mesiac, pán dekan v prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • Vyšlo nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Okrem iného v ňom nájdete prvú časť rozsiahleho životopisu nášho bývalého pána dekana Jozefa Nogu. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Srdečne pozývame Vás a veriacich z Vašej farnosti na púť Rádia Mária, ktorá sa bude konať 19. marca 2022 v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Viac informácií nájdete aj na výveske pred kostolom.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete a ukončenie všetkých vojnových konfliktov na Ukrajine, Rusku, Blízkom východe i na celom svete.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola. Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia