Farské oznamy 1. pôstna nedeľa

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 

 

Farské oznamy

                                              1. pôstny týždeň

Liturgický kalendár:

 

PO 22.2. Katedry. Sv. Petra, apoštola, sviatok
UT 23.2. Utorok po 1. pôstnej nedeli
ST 24.2. Streda po 1. pôstnej nedeli, kántrový deň
ŠT 25.2. Štvrtok po 1. pôstnej nedeli
PI 26.2. Piatok po 1. pôstnej nedeli, kántrový deň
SO 27.2. Sobota po 1. pôstnej nedeli, kántrový deň
NE 28.2. Druhá pôstna nedeľa

Pozvania a informácie:

 • Jarné kántrové dni – sú v stredu, piatok a sobotu, záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
 • Pri bohoslužbách v kostoloch by sa tradične v túto prvú pôstnu nedeľu konala zbierka na charitu. Diecézna charita Žilina Vás v čase zatvorených kostolov pozýva darovať svoju almužnu počas celého pôstu pre ľudí v núdzi. Zbierku rozširujeme o kampaň MOJA ALMUŽNA POMÁHA TRPIACIM V MOJEJ DIECÉZE. Pošlite svoju almužnu a darujte ju službe núdznym niektorou z ponúkaných foriem, či priamo na účet, poštovou poukážkou, prostredníctvom QR kódu, cez stránku www.charitaza.sk alebo odovzdaním na fare. Vďaka Vašej štedrosti môžeme spolu napĺňať poslanie byť blízko pri človeku a prinášať nádej aj v týchto náročných časoch.
  Naša spoločná služba je, v tomto období zvlášť, svedectvom života Cirkvi vo svete. Ďakujeme!
 • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
 • Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň, na ktorý bol úmysel svätej omše zapísaný.
 • Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
 • V prípade nebezpečenstva smrti môžete požiadať o svätú spoveď na telefónnom čísle 0909/175 428, alebo e – mailom zilina.mesto@fara.sk
 • Farská kancelária z dôvodu zákazu vychádzania  bude fungovať len telefonicky, alebo e- mailom.
 • Počas úradných hodín si môžete telefonicky nahlásiť úmysly na sväté omše v mesiaci marec. Prosíme, aby ste si nahlásili úmysly maximálne na 2 sväté omše.
 • Modlime sa za odvrátenie pandémie, za zdravotníkov a ľudí v prvej línii a za uzdravenie tela i duše pre tých, ktorí to potrebujú.

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia