Farské oznamy, 11. nedeľa cez rok, 14.6.2020

Farské oznamy, 11. nedeľa cez rok, 14.6.2020                     

Liturgický kalendár:

PO 15.6. Féria
UT 16.6. Féria
ST 17.6 Féria
ŠT 18.6. Féria
PI 19.6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – slávnosť
SO 20.6. Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – spomienka
NE 21.6. 12. nedeľa v cezročnom období

Pozvania a informácie:

  • Sväté omše budú bývať v tomto týždni od pondelka do piatku– 07:00, 09:00, 18:00.
  • Spovedáme vždy ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty v pastoračnom centre N3.
  • V stredu bude počas celého dňa vyložená Sviatosť oltárna k adorácii. Spovedná služba zatiaľ nebude.
  • V piatok na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa dajú získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca) pri recitovaní modlitby Najmilší Ježišu.
  • Vo štvrtok sa bude konať kňazská rekolekcia. Z tohto dôvodu svätá omša o 09:00 hodine v tento deň nebude.
  • Na budúcu nedeľu vás srdečne pozývame o 10:30 hod. na primičnú svätú omšu novokňaza Petra Botha tu v katedrále, ktorý tu pôsobil celý rok ako diakon. Pri svätej omši udelí aj novokňazské požehnanie.
  • Personálne zmeny v našej farnosti: pán dekan Peter Jurčík odchádza ako farár do farnosti Lutiše, pán kaplán Tomáš Pavlík odchádza ako prefekt do Kňazského seminára v Nitre, bývalý pán diakon Petr Both je ustanovený za kaplána vo farnosti Vrútky.
  • Do farnosti nastúpi od 1. júla 2020 nový pán kaplán novokňaz Lukáš Urbaník pochádzajúci z farnosti Čadca – Kýčerka a nový pán diakon Miloš Kadaš z farnosti Radôstka.

 

vaši duchovní otcovia