FARSKÉ OZNAMY 12. nedeľa cez rok, 21.6.2020

Farské oznamy

                      12. nedeľa cez rok, 21.6.2020                     

 Liturgický kalendár:

 

PO 22.6. Féria
UT 23.6. Féria
ST 24.6 Narodenie Jána Krstiteľa-slávnosť
ŠT 25.6. Féria
PI 26.6. Féria
SO 27.6. Féria
NE 28.6. 13. nedeľa v cezročnom období

 

Pozvania a informácie:

  • Sväté omše budú bývať v tomto týždni od pondelka do piatku– 07:00, 09:00 (pre seniorov), 18:00.
  • Spovedáme vždy ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty v pastoračnom centre N3.
  • V stredu bude počas celého dňa vyložená Sviatosť oltárna k adorácii. Spovedná služba zatiaľ nebude.
  • Pri dnešnej svätej omši o 10:30 hod. má primičnú svätú omšu novokňaz Petr Both, ktorý tu pôsobil celý rok ako diakon. Pri svätej omši udelí aj novokňazské požehnanie. Na záver tejto svätej omše sa bude konať aj zbierka pre novokňaza, ktorou mu pomôžeme pri štarte do jeho novej služby. Za každý váš milodar vám v mene novokňaza vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu pri svätej omši o 10:30 sa bude lúčiť s farnosťou náš pán kaplán Tomáš Pavlík, ktorý odchádza do Kňazského seminára v Nitre, kde bude zastávať funkciu prefekta. Sprevádzajme ho svojimi modlitbami v tejto jeho novej, zodpovednej úlohe.

 

             vaši duchovní otcovia