Farské oznamy – 12. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 20.06. Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období
UT 21.06. Sv. Alojza Gonzágu, reholníka, spomienka
ST 22.06. Sv. Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov, ľub. spomienka
ŠT 23.06. Narodenie svätého Jána Krstiteľa, slávnosť
PI 24.06. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
SO 25.05. Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
NE 26.06. 13. NEDEĽA V CEZROČOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Dnes je deň otcov. Všetkým mužom-otcom vyprosujeme hojné Božie požehnanie na príhovor sv. Jozefa – patróna otcov.
 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19.00 hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky ženy a matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Na budúcu nedeľu sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční predpísaná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Školské sestry sv. Františka pozývajú slobodné dievčatá a mladé ženy od 18 do 30 rokov od 3. do 6. augusta do kláštora v Žiline na spoločný čas strávený pri modlitbe, práci a rozhovoroch. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Opäť je možné si nahlasovať úmysly sv. omší na mesiace júl, august a september. Nahlasovať si ich môžete jedine počas úradných hodín. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne na 2 sväté omše na konkrétny termín, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel vo farskom kostole na konkrétny termín.
 • Mladí kresťania žijúci v našej farnosti, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania si môžu prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania stiahnuť tu. O tom, kedy a ako budeme vyplnené prihlášky zbierať vás budeme informovať vo farských oznamoch.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia