Farské oznamy, 13. nedeľa cez rok, 28.6.2020

Farské oznamy, 13. nedeľa cez rok, 28.6.2018                     

 Liturgický kalendár:

PO 29.6. Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov
UT 30.6. Féria
ST 1.7. Féria
ŠT 2.7. Sviatok Návšteva Panny Márie
PI 3.7. Sviatok sv. Tomáša, apoštola
SO 4.7. Spomienka Panny Márie
NE 5.7. Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Pozvania a informácie:

  • Sväté omše budú v tomto týždni od pondelka do piatku – 07:00, 09:00 (pre seniorov) a 18:00hod.
  • V pondelok je prikázaný cirkevný sviatok. Kto v tento deň navštívi katedrálu, môže za splnenia obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Sv. omša bude tiež v Považskom Chlmci o 18.00hod., od 17.30hod. bude vysluhovaná sv. zmierenia.
  • Spovedáme vždy ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty v pastoračnom centre N3. Nakoľko je v tomto týždni prvý piatok v mesiaci, vo štvrtok a v piatok budeme spovedať od 17.00hod.
  • V stredu bude počas celého dňa vyložená Sviatosť oltárna k adorácii.
  • Budúcu nedeľu bude zbierka na opravu katedrály.

 vaši duchovní otcovia