Farské oznamy – 14. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 

Liturgický kalendár:

PO 04.07. Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období
UT 05.07. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
ST 06.07. Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
ŠT 07.07. Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období (prvý štvrtok v mesiaci)
PI 08.07. Piatok 14. týždňa v Cezročnom období
SO 09.07. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 10.07. 15. NEDEĽA V CEZROČOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu pán dekan každú prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • Začíname prázdniny a dovolenky. Prajeme vám príjemný čas odpočinku a načerpania síl do ďalších vašich námah a snažení.
 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI (okrem utorka) 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00, 18.00
  UT a NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Zajtra – v pondelok večer o 18. hod. vás srdečne pozývame na večernú svätú omšu, ktorej bude predsedať otec biskup Mons. Tomáš Galis. Svätá omša bude slávená ako poďakovanie a prosba za synodálne kráčanie v Žilinskej diecéze.
 • V utorok je sviatok svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Tento sviatok nie je prikázaný. Sväté omše budú tak ako bývajú v nedeľu.
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. V utorok sa spovedať nebude.
 • Od dnešnej nedele zavádzame aj v katedrále do praxe zmeny pre spev ľudu súvisiace s vydaním nového misála. Prosíme vás o ochotu a snahu sa aktívne zapájať do spevov ľudu počas svätej omše. Nie je dôležité spievať čisto, ale nahlas.
 • Farská kancelária bude do 11. septembra otvorená v letnom režime nasledovne: v pondelok od 15.00 do 16.00. V stredu a v piatok od 10.00 do 11.00.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19.00 hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky ženy a matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Inštitút Communio pozýva na diskusiu Cirkev a Slovensko 2030, ktorá sa uskutoční v stredu 6. júla o 17.00 v Diecéznom centre. Hosťami bude Martin Kramara, nový generálny vikár našej diecézy a Imrich Gazda, cirkevný analytik a redaktor Konzervatívneho denníka Postoj.
 • Školské sestry sv. Františka pozývajú slobodné dievčatá a mladé ženy od 18 do 30 rokov od 3. do 6. augusta do kláštora v Žiline na spoločný čas strávený pri modlitbe, práci a rozhovoroch. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Opäť je možné si nahlasovať úmysly sv. omší na mesiace júl, august a september. Nahlasovať si ich môžete jedine počas úradných hodín. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne na 2 sväté omše na konkrétny termín, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel vo farskom kostole na konkrétny termín.
 • Mladí kresťania žijúci v našej farnosti, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania si môžu prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania vyzdvihnúť v sakristii farského kostola po svätých omšiach. O tom, kedy a ako budeme vyplnené prihlášky zbierať vás budeme informovať vo farských oznamoch.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia