Farské oznamy, 17. nedeľa cez rok, 26.7.2020

Farské oznamy, 17. nedeľa cez rok, 26.7.2020                      

 Liturgický kalendár:

PO 27.7. Sv. Gorazda a spoločníkov
UT 28.7. Féria
ST 29.7. Sv. Marty
ŠT 30.7. Féria
PI 31.7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
SO 1.8. Sv. Alfonza Máriu deʼ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
NE 2.8. 18. nedeľa v cezročnom období

Pozvania a informácie:

  • Sväté omše v nasledujúcom týždni budú o 07:00, 09:00 a 18:00 hod.
  • Pripomíname, že počas prázdnin spovedná služba v stredy v katedrále nie je. 
  • Celodenná adorácia pred NSO býva aj počas prázdnin.
  • V sobotu bude ranná sv. omša obetovaná za dobrodincov katedrály.
  • Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na opravu katedrály.
  • PORCIUNKOLOVÉ ODPUSTKY: 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče nás, Zdravasʼ a Sláva), (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33 § 1: bod 2c, 3e, 5b).

 vaši duchovní otcovia