Farské oznamy 17. nedeľa cez rok, 28.7.2019

Farské oznamy

17. nedeľa cez rok, 28.7.2019

 

Liturgický kalendár:

PO 29.7. Spomienka sv. Marty
UT 30.7. Féria
ST 31.7. Spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
ŠT 1.8. Spomienka sv. Alfonza Márie de Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi
PI 2.8. Féria /// prvý piatok
SO 3.8. Spomienka Panny Márie
NE 4.8. 18. nedeľa cez rok

Pozvania a informácie:

  • Počas celých prázdnin nebude v stredy v katedrále spovedný deň. Nebude ani vyložená NSO k adorácii.
  • Spovedať k prvému piatku budeme: v Katedrále vo štvrtok a v piatok od 17.00hod., v Považskom Chlmci v stredu od 16.30hod.
  • V sobotu bude ranná sv. omša obetovaná za dobrodincov katedrály.
  • Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na opravu katedrály.

vaši duchovní otcovia