Farské oznamy – 18. nedeľa Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 01.08. Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
UT 02.08. Utorok 18. týždňa v Cezročnom období (Porciunkula)
ST 03.08. Streda 18. týždňa v Cezročnom období
ŠT 04.08. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka (Prvý štvrtok v mesiaci)
PI 05.08. Piatok 18. týždňa v Cezročnom období (Prvý piatok v mesiaci)
SO 06.08. Premenenie Pána, sviatok
NE 07.08. 19. NEDEĽA V CEZROČOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PIA 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • V tomto týždni máme aj prvý piatok v mesiaci august. Od tohto mesiaca zavádzame nový režim prvopiatkového spovedania: Spovedať budeme od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V stredu, vo štvrtok a v piatok budeme na obed spovedať už od 11. hod. Večer spovedáme klasicky pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • Farská kancelária bude do 11. septembra otvorená v letnom režime nasledovne: pondelok od 15.00 do 16.00. V stredu a v piatok od 10.00 do 11.00.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19.00 hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Školské sestry sv. Františka pozývajú slobodné dievčatá a mladé ženy od 18 do 30 rokov od 3. do 6. augusta do kláštora v Žiline na spoločný čas strávený pri modlitbe, práci a rozhovoroch. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • V utorok augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky tzv. Porciunkuly. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. (napr. Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu). Dôležité je aj vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu – aj ku všednému (ľahkému).
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu, tak ako každý mesiac, pán dekan v prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia