Farské oznamy – 17. nedeľa Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 25.07. Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
UT 26.07. Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej P. Márie, spomienka
ST 27.07. Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
ŠT 28.07. Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období
PI 29.07. Sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka
SO 30.07. Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice, ľub. spomienka
NE 31.07. 18. NEDEĽA V CEZROČOM OBDOBÍ

Pozvania a informácie:

 • Dnes je deň starých rodičov a seniorov.
 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PIA 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty 30 minút pred sv. omšou; v nedeľu spovedáme pred rannou a večernou sv. omšou.
 • Farská kancelária bude do 11. septembra otvorená v letnom režime nasledovne: pondelok od 15.00 do 16.00. V stredu a v piatok od 10.00 do 11.00.
 • Počas júlových dni prebieha výskum nájdenej krypty pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice v Žiline. V sobotu 7. 2022 od 13.30 do 16.30 hod. je možné navštíviť archeologicko-antropologický workshop, priamo pri krypte. V rámci workshopu bude komentovaná prehliadka a oboznámenie s nájdenými nálezmi. Všetci ste srdečne pozvaní!
 • Pápežské misijné diela na Slovensku a nadácia AGAPA vás srdečne pozývajú na benefičný koncert Kandráčovcov na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike. Podujatie sa uskutoční v piatok 29. júla 2022 o 18.00 hodine na hore Butkov.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19.00 hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky ženy a matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Úmysly sv. omší na mesiac september si môžete nahlasovať počas úradných hodín. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne na 2 sväté omše na konkrétny termín.
 • Školské sestry sv. Františka pozývajú slobodné dievčatá a mladé ženy od 18 do 30 rokov od 3. do 6. augusta do kláštora v Žiline na spoločný čas strávený pri modlitbe, práci a rozhovoroch. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia