FARSKÉ OZNAMY 18. nedeľa cez rok, 04.08.2019

Farské oznamy

18. nedeľa cez rok, 04.08.2019

Liturgický kalendár:

PO 5.8. Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, spomienka
UT 6.8. Premenenie Pána, sviatok
ST 7.8. Féria
ŠT 8.8. Spomienka sv. Dominika, kňaza
PI 9.8. Sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
SO 10.8. Sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
NE 11.8. 19. nedeľa cez rok

 

Pozvania a informácie:

  • Počas celých prázdnin nebude v stredy v katedrále spovedný deň. Nebude ani vyložená NSO k adorácii.
  • Dnes je prvonedeľná zbierka na opravu katedrály. Za vaše milodary obetované na tento úmysel vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • V sakristii kostola (od pondelka) si môžu vyzdvihnúť darček tí, ktorí sa zapojili do pôstnej reflexie, ktorú pripravila Žilinská diecéza.
  • Vyšlo nové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza. Zakúpiť si ho môžete vzadu v kostole pod chórom za dobrovoľný príspevok 1 €.

vaši duchovní otcovia