Farské oznamy, 18. nedeľa cez rok, 2.8.2020

Farské oznamy, 18. nedeľa cez rok, 2.8.2020                      

 Liturgický kalendár:

PO 3.8. Féria
UT 4.8. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
ST 5.8. Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
ŠT 6.8. Premenenie Pána
PI 7.8. Prvý piatok mesiaca
SO 8.8. Sv. Dominika, kňaza
NE 9.8. 19. nedeľa v cezročnom období

Pozvania a informácie:

  • Sväté omše v nasledujúcom týždni budú o 07:00, 09:00 a 18:00 hod.
  • Pripomíname, že počas prázdnin spovedná služba v stredy v katedrále nie je. 
  • Celodenná adorácia pred NSO býva aj počas prázdnin.
  • Expozícia originálnych IKON Hour v Žiline vás pozýva využiť poslednú príležitosť obzrieť si unikátny súbor diel venovaných téme Sofie – Božej múdrosti.  Aktuálna výstava “Múdrosť v ikonách ukrytá” potrvá už len do 26. augusta 2020. Galériu nájdete na Ulici Milana Rastislava Štefánika 33 v Žiline. Otváracie hodiny pre verejnosť sú počas pracovných dní: utorok – piatok od 13:00 do 17:00. Vstup je zdarma. Viac o Expozícii a vystavených ikonách sa dozviete na stránke ikony.hour.sk.
  • Dnes pri sv. omšiach bude zbierka na opravu katedrály. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. (Za všetkých dobrodincov sa slávi sv. omša v prvú sobotu mesiaca).
  • Spovedáme vždy ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty v pastoračnom centre N3. Nakoľko je v tomto týždni prvý piatok v mesiaci, vo štvrtok a v piatok budeme spovedať od 17.00hod.
  • Ohlášky: Michal Selecký, pochádzajúci z farnosti Žilina-mesto a Nikola Klottonová, pochádzajúca z farnosti Žilina-mesto chcú uzavrieť sviatosť manželstva vo farnosti Žilina-Vlčince.
  • Prišlo nové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza, môžete si ho vziať vzadu pod chórom. Príspevok je 1€.

 vaši duchovní otcovia