Farské oznamy – 18. nedeľa v Cezročnom období

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

FARSKÉ OZNAMY

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

 

PO 2.8. Pondelok 18. týždňa v Cezročnom období
UT 3.8. Utorok 18. týždňa v Cezročnom období
ST 4.8. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
ŠT 5.8. Štvrtok 18. týždňa v Cezročnom období
PI 6.8. PREMENENIE PÁNA, sviatok
SO 7.8. Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 8.8. Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

Pozvania a informácie:

  • Rozhodnutím KBS 30. júna stratil svoju platnosť všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach.
  • Sväté omše budú slúžené:

 PON – PIA 7.00, 12.00 a 18.00

 SO 7.00 a 18.00

 NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00.

  • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo.
  • Dnes je zbierka na obnovu katedrály. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  • Prvopiatkový týždeň – sviatosť zmierenia vysluhujeme od pondelka do soboty 30 minút pred svätou omšou, v nedeľu pred rannou a večernou svätou omšou. Vo štvrtok a v piatok už od 17.00 hod.
  • Porciunkulové odpustky: 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky Porciunkuly.

Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. (napr. Otče náš, Zdravas Mária a Sláva).

  • Dôležité je všeobecne pre získanie odpustkov vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu – aj ku všednému (ľahkému).
  • Zmena úradných hodín vo farskej kancelárii – v mesiacoch júl a august bude farská kancelária otvorená počas úradných hodín: V pondelok bude kancelária otvorená iba poobede 15.00 – 17.00. V pondelok doobeda bude farská kancelária zatvorená. V stredu a v piatok bude otvorená 9.00 – 11.00.
  • Aj naďalej prosíme o dodržiavanie všetkých platných hygienických opatrení

rúška, dezinfekcia rúk a rozostupy.

  • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola.

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia