FARSKÉ OZNAMY 19. nedeľa cez rok, 11.8.2019

Farské oznamy

19. nedeľa cez rok, 11.8.2019

 Liturgický kalendár:

PO 12.8. Féria
UT 13.8. Féria
ST 14.8. Spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
ŠT 15.8. Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
PI 16.8. Féria
SO 17.8. Spomienka Panny Márie
NE 18.8. 20. nedeľa cez rok

Pozvania a informácie:

  •  Minulú nedeľu ste pri zbierke na opravu katedrály obetovali 2189€. Z toho v katedrále 1975€, v Katolíckom dome 123€, v Považskom Chlmci 100€. Za vaše milodary obetované na tento úmysel vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Počas celých prázdnin nebude v stredy v katedrále spovedný deň. Nebude ani vyložená NSO k adorácii.
  • V sakristii kostola si môžu vyzdvihnúť darček tí, ktorí sa zapojili do pôstnej reflexie, ktorú pripravila Žilinská diecéza.
  • Vo štvrtok je prikázaný cirkevný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú v katedrále o 7.00, 12.00 a 18.00hod., v Považskom Chlmci o 16.00hod.

 vaši duchovní otcovia