Farské oznamy – 2. adventná nedeľa

 

FARSKÉ OZNAMY

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 05.12. Pondelok po 2. adventnej nedeli
UT 06.12. Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
ST 07.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
ŠT 08.12. Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
PI 09.12. Piatok po 2. adventnej nedeli
SO 10.12. Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej, ľubovoľná spomienka
NE 11.12. TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (nedeľa gaudēte – radostná)

Pozvania a informácie:

 • Dnes sa koná pri všetkých svätých omšiach zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu pán dekan prvú sobotu v mesiaci obetoval rannú svätú omšu.
 • Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa včera zúčastnili našej farskej brigády a pripravili náš chrám na slávenie Vianoc. Nech Vám Vašu ochotu Pán Boh mnohonásobne odplatí!
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PIA (okrem štvrtka) 7.00, 12.00 a 18.00

  ŠT  7.00, 12.00, 18.00; Považský Chlmec 16.30; Strážov 16.30
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • Farská kancelária je otvorená nasledovne: v pondelok od 9.30 do 11.00 a od 15.30 do 17.00. V stredu a v piatok od 9.30 do 11.00.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu budú zimné kántrové dni. Obsahom zimných kántrových dní sú modlitby za príchod Kristovho kráľovstva do rodín.
 • V adventnom čase Vás pozývame na ranné rorátne sväté omše, ktoré budeme sláviť o 7.00 v katedrále. Prineste si vždy so sebou aj lampáše alebo sviečky.
 • Vo štvrtok večer o 19.00 hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste minulú nedeľu prispeli na zbierku na charitu. Pripomíname, že do zbierky môžete prispieť naďalej online na www.charitaza.sk.
 • sobotu o 15.00 bude vo farskom kostole svätá omša pre nepočujúcich. Pred ňou bude možnosť pre nepočujúcich pristúpiť k sviatosti zmierenia.
 • Na budúcu nedeľu Vás všetkých srdečne pozývame na Vianočný koncert. Predstavia sa Vám v ňom spevácky zbor OMNIA a detský spevácky zbor ZUŠ BRIOSO. Dirigovať bude Monika Bažíková. Koncert sa uskutoční v nedeľu 11. decembra16:30 v našom farskom kostole.
 • Opäť máte k dispozícii nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Nájdete v ňom mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline srdečne pozýva žiakov ôsmeho a deviateho ročníka a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 9. decembra 2022 od 9.00 do 17.00. Viac informácií nájdete na stránke školy www.oata.sk.
 • Dňa  9. 12. 2022 sa uskutoční na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline (u saleziánov) Deň otvorených dverí, kde môžete vidieť našich autoopravárov, stolárov, murárov a grafikov. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Pozývame všetkých slobodných, ktorí hľadajú životného partnera na zoznamovací večer – tzv. speed dating. Uskutoční sa 13. decembra 18. hod. v kaviarni Café Kupé. Viac informácií nájdete na nástenke pred kostolom alebo na www.katRande.org.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia