Farské oznamy – 2. adventná nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 06.12. Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
UT 07.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
ST 08.12. NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ
ŠT 09.12. Štvrtok po 2. adventnej nedeli
PI 10.12. Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej, ľubovoľná spomienka
SO 11.12. Za zachovanie mieru a spravodlivosti – zimný kántrový deň
NE 12.12. TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (nedeľa gaudete radostná)

Pozvania a informácie:

 • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú od 25. novembra pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
 • Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich.
  Úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň, na ktorý bol úmysel svätej omše zapísaný.
 • Diecézny biskup Mons. Tomáš Galis udelil všetkým veriacim latinského obradu nachádzajúcim sa na území Žilinskej diecézy dišpenz od účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok.
 • Katedrála ostáva počas dňa otvorená na súkromnú modlitbu až do 18.00.
  V kostoloch sa ale nesmú konať nijaké hromadné podujatia  to sa týka aj verejného spovedania a rozdávania svätého prijímania.
 • V prípade nebezpečenstva smrti môžete požiadať o svätú spoveď na telefónnom čísle 0909 175 428 alebo e – mailom zilina.mesto@fara.sk
 • Farská kancelária bude fungovať v riadnych časoch, avšak z dôvodu zákazu vychádzania iba telefonickou a e-mailovou formou.
 • Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať výhradne individuálnou formou za prísnych hygienických podmienok v sakristii kostola:
  PON – PIA     9.00 – 10.30, 16.30 – 18.00
  SO – NE         9.00 – 10.00 (v nedeľu iba sv. prijímanie)
  V tomto čase je možné za prísnych hygienických podmienok individuálne pristúpiť aj k svätému prijímaniu.
 • V stredu bude od 9.00 do 18.00 v kostole vystavená Najsvätejšia sviatosť oltárna k osobnej súkromnej poklone.
 • Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni – v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah zimných kántrových dní:
  Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
 • Vyšlo nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Opäť v ňom nájdete mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Môžete si ho zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Mladí kresťania žijúci v našej farnosti, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania si môžu prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania stiahnuť tu, vytlačiť a doma vyplniť. O tom, kedy a ako budeme vyplnené prihlášky zbierať vás budeme informovať vo farských oznamoch.
 • Diecézna charita Žilina prináša do Žilinskej diecézy symbolické platidlo Hlinený dukát. Hlinený dukát si môžete zakúpiť v automatoch rozmiestnených po našom meste. Darovaním dukátu núdznemu mu pomôžete zabezpečiť si teplé jedlo, nocľah, pranie, prípadne potravinový balíček v zariadeniach Diecéznej charity Žilina. Cena 1 hlineného dukátu je 1€. Viac informácií o projekte Hlinený dukát nájdete na výveske pred kostolom alebo na stránke www.charitaza.sk.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za odvrátenie pandémie, za zdravie tela a duše zvlášť pre zdravotníkov a za Božie požehnanie pre našu farnosť, náš národ a celý svet.

 

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia