Farské oznamy – 2. cezročná nedeľa

FARSKÉ OZNAMY

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 16.01. Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období
UT 17.01. Sv. Antona, opáta, spomienka
ST 18.01. Streda 2. týždňa v Cezročnom období
ŠT 19.01. Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období
PI 20.01. Piatok 2. týždňa v Cezročnom období
SO 21.01. Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
NE 22.01. TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ –

Nedeľa Božieho slova

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia svätých omší:
  PO – PI 7.00, 12.00 a 18.00

  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • Farská kancelária je otvorená v bežnom režime: v pondelok od 9.30 do 11.00 a od 15.30 do 17.00. V stredu a v piatok od 9.30 do 11.00.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • V utorok o 16.40 a vo štvrtok o 19.00 pozývame všetky matky na modlitby matiek.
 • Od 18. do 25. januára bude prebiehať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame vás k osobnej modlitbe na tento úmysel v rodinách, tiež pri svätých omšiach sa budeme modliť o dar jednoty.

  Zároveň vás pozývame aj na modlitbové stretnutia každý deň o 18.00 v chrámoch jednotlivých cirkví v Žiline. Tieto stretnutia organizuje Žilinská diecéza a združenie EKUZA. Viac informácií o týchto modlitbových stretnutiach nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na farskej webovej stránke.

 • Farnosť Žilina – Solinky pozýva na duchovnú obnovu pre rozvedených alebo rodičov, ktorí žijú sami. Prvé stretnutie kurzu AVE je už nasledujúci víkend. Viac informácii sa dozviete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Pozývame Vás pozrieť sa na výstavu fotografií zosnulého kňaza Radoslava Gazdíka. Výstavu si môžete pozrieť v Diecéznom centre v Žiline v mesiacoch január a február. Je možné si ju pozrieť v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 alebo si dohodnúť termín na icommunio@gmail.com.
 • Úmysly svätých omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlasovať počas úradných hodín v kancelárii farského úradu.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia