Farské oznamy, 2. nedeľa cez rok, 19.1.2020

 

Farské oznamy, 2. nedeľa cez rok, 19.1.2020

 Liturgický kalendár:

PO 20.1. Féria
UT 21.1. Spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
ST 22.1. Féria
ŠT 23.1. Féria
PI 24.1. Spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
SO 25.1. Sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola
NE 26.1. 3. nedeľa cez rok

Pozvania a informácie:

  • Od 1.1. ste individuálne na opravu katedrály darovali 500, 300, 100, 50, 50€. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať. Máme nádej že už v najbližších dňoch sa začne s prácami na exteriéri veže a následne celého chrámu.
  • V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov pozývame na ekumenické pobožnosti v tomto týždni. Dnes v nedeľu v evanjelickom kostole v Žiline, v utorok v modlitebni u kresťanských zborov v Žiline – Závodí, vo štvrtok u gréckokatolíkov na Vlčinciach, v piatok v Kostole sv. Barbory a v sobotu do priestorov ZUŠ na Dolnom Vale, kde máva pobožnosti Cirkev bratská. Začiatky sú vždy o 18.00.
  • V stredu bude v katedrále celodenná adorácia a spovedná služba od 8.00 do 18.00hod.
  • Pokračujeme v týždni modlitieb za jednotu kresťanov. Na tento úmysel sa budeme modliť pri sv. omšiach, ale pamätajme na tento úmysel i pri súkromných modlitbách a pri modlitbách vo vašich rodinách.
  • V sobotu o 10.00hod. bude v katedrále diakonská vysviacka dvoch kandidátov svätenia. Vysviacku prijmú Jozef Poláček z farnosti Žilina – Hájik a Lovro Volf z farnosti Vočin. Prosíme pre nastávajúcich diakonov o vyprosovanie hojnosti Božích milostí.
  • V piatok o 18.00hod. bude stretnutie birmovancov, po sv. omši pokračuje na fare do 20.00hod.
  • Budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

vaši duchovní otcovia