Farské oznamy – 2. nedeľa po Narodení Pána

FARSKÉ OZNAMY

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 03.01. Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
UT 04.01. Utorok vo Vianočnom období
ST 05.01. Streda vo Vianočnom období
ŠT 06.01. ZJAVENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ
PI 07.01. Piatok po Zjavení Pána (Prvý piatok v mesiaci)
SO 08.01. Sobota po Zjavení Pána
NE 09.01. NEDEĽA KRSTU KRISTA PÁNA

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI (okrem štvrtka)  7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00, 18.00

  Na slávnosť Zjavenia Pána a na Nedeľu krstu Krista Pána budú sväté omše v katedrále o 7.00, 9.00, 10.30, 16.00 a 18.00. V Považskom Chlmci o 8.30 a v Strážove o 10.00.

 • Vo štvrtok budeme pri všetkých svätých omšiach požehnávať trojkráľovú vodu, kriedu a kadidlo.
 • V sobotu o 7.00hod. bude sv. omša obetovaná za všetkých dobrodincov našej katedrály.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu pán dekan každú prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • Vo štvrtok a v nedeľu budeme v katedrále v čase od 15.00 do 15.30 rozdávať sväté prijímanie pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť slávenia svätých omší. Zároveň naďalej rozdávame sväté prijímanie aj 5 minút pred každou svätou omšou.
 • V tomto týždni máme aj prvý piatok v mesiaci január. Sviatosť zmierenia
  (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. Vo štvrtok a v nedeľu spovedáme len pred rannou a večernou svätou omšou. Podľa nariadení neočkovaným vysluhujeme sviatosť zmierenia iba individuálne po vzájomnej dohode.
 • Naďalej platí, že sväté omše sú v režime OP. Prosíme vás, aby ste si na sväté omše nosili potvrdenie o tom, že patríte do týchto kategórií. Pre tých, ktorí sa kvôli opatreniam nemôžu v nedele a prikázané sviatky zúčastniť na svätej omši platí samozrejme dišpenz.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo.
 • Počas týchto vianočných dní pozývame rodiny s deťmi do katedrály pokloniť sa malému Ježiškovi v jasličkách.
 • Opäť je možné si nahlasovať úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec. Nahlasovať si ich môžete telefonicky. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne na 2 sväté omše, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel na svätej omši.
 • Vyšlo nové číslo mesačníka Naša Žilinská diecéza. Opäť v ňom nájdete mnoho zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží. Okrem iného v ňom nájdete aj spomienky na nášho bývalého pána dekana Mons. Ladislava Stromčeka, či editoriál nášho súčasného pána dekana Mariana Záhumenského. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku v kostole.
 • Farská kancelária bude v tomto týždni pre osobný kontakt zatvorená. Avšak v prípade, že by ste potrebovali niečo vybaviť, môžete využiť telefonickú alebo e-mailovou formu a dohodnúť si stretnutie.
 • Mladí kresťania žijúci v našej farnosti, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania si môžu prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania stiahnuť  tu na  webovej stránke, vytlačiť a doma vyplniť. O tom, kedy a ako budeme vyplnené prihlášky zbierať vás budeme informovať vo farských oznamoch.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za odvrátenie pandémie, za zdravie tela a duše zvlášť pre zdravotníkov a za Božie požehnanie pre našu farnosť, náš národ a celý svet.

 

Milostiplné a radostné prežitie vianočných sviatkov  vám všetkým
vyprosujú a zo srdca vám žehnajú Vaši duchovní otcovia