Farské oznamy – 2. veľkonočná nedeľa

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina

FARSKÉ OZNAMY

2. Veľkonočná nedeľa

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 

Liturgický kalendár:

 

PO 12.4. Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli
UT 13.4. Utorok po 2. veľkonočnej nedeli
ST 14.4. Streda po 2. veľkonočnej nedeli
ŠT 15.4. Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli
PI 16.4. Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
SO 17.4. Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
NE 18.4. Tretia veľkonočná nedeľa

Pozvania a informácie:

  • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú verejné bohoslužby pozastavené.
  • V pondelok a v stredu od 9.00 – 10.00  a v piatok od 9.00 – 10.00 a 18.00 – 19.00 bude otvorený chrám na individuálnu modlitbu. V tomto čase tam bude prítomný aj kňaz.
  • Farská kancelária funguje v čase úradných hodín len telefonicky, alebo e – mailom.
  • Od nedele Pánovho zmŕtvychvstania sa namiesto Anjel Pána počas celého Veľkonočného obdobia modlí Raduj sa, nebies Kráľovná.
  • V prípade nebezpečenstva smrti môžete požiadať o svätú spoveď na telefónnom čísle 0909/175 428, alebo e – mailom zilina.mesto@fara.sk
  • Na nedeľu Božieho milosrdenstva je možné získať úplné odpustky.

 v modlitbách Vaši duchovní otcovia