Farské oznamy: 20. nedeľa cez rok, 18.8.2019

Farské oznamy: 20. nedeľa cez rok, 18.8.2019

  Liturgický kalendár: 

PO 19.8. Féria
UT 20.8. Spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
ST 21.8. Spomienka sv. Pia X., pápeža
ŠT 22.8. Spomienka Panny Márie Kráľovnej
PI 23.8. Féria
SO 24.8. Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
NE 25.8. 21. nedeľa cez rok

Pozvania a informácie: 

  • Počas celých prázdnin nebude v stredy v katedrále spovedný deň. Nebude ani vyložená NSO k adorácii.
  • V sakristii kostola si môžu vyzdvihnúť darček tí, ktorí sa zapojili do pôstnej reflexie, ktorú pripravila Žilinská diecéza.
  • Budúcu nedeľu bude v Pomínovci cyklistická púť. Info na plagáte.
  • Diecézna charita Žilina organizuje 10. ročník zbierky školských pomôcok
    pre deti zo slabších sociálno-ekonomických pomerov. Nové, alebo použité,
    ale stále funkčné školské pomôcky môžete doniesť do charitných zariadení.
    V Žiline na Predmestskej ulici č. 12.

 

vaši duchovní otcovia