Farské oznamy 22. nedeľa cez rok, 01.09.2019

Farské oznamy

22. nedeľa cez rok, 01.09.2019

 Liturgický kalendár:

PO 2.9. Féria
UT 3.9. Spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
ST 4.9. Féria
ŠT 5.9. Spomienka svätej Matky Terezy
PI 6.9. Prvý piatok
SO 7.9. Spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho

a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov

NE 8.9. 23. nedeľa cez rok

 

Pozvania a informácie:

  • Dnes bude pravidelná prvonedeľná zbierka obetovaná na opravu katedrály. Za vaše milodary vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Spovedný deň v stredu tento týždeň nebude, preto nebude ani vyložená NSO k adorácii počas dňa. Najbližší spovedný deň bude po septembrovej kňazskej rekolekcii, jeho termín vám včas oznámime. V tomto týždni prosím využite na svätú spoveď čas, v ktorom bežne spovedáme + zároveň je aj prvopiatkový týždeň.
  • Sestry Matky Terezy nás všetkých pozývajú vo štvrtok o 18:00 na sv. omšu do katedrály. V tento deň si pripomínajú svoju zakladateľku sv. Matku Terezu. Našou účasťou a spoločnou modlitbou môžeme vyjadriť podporu a poďakovanie za dielo, ktoré konajú v našej farnosti.
  • V tomto týždni je prvý piatok mesiaca Pozývame preto k prijatiu sv. zmierenia najmä žiakov, študentov a pedagógov. Spovedať budeme: Považský Chlmec v stredu od 16.30 hod. a v katedrále vo štvrtok a v piatok od 16.30 hod. Počas spovedania bude v katedrále vyložená NSO k adorácii.
  • Na budúci týždeň v nedeľu pri svätej omši o 10:30 hod. budeme pri príležitosti začiatku nového školského roka prosiť Ducha Svätého o jeho dary pre žiakov, študentov a pedagógov. Preto pozývame všetkých, aby si prišli vyprosovať dar múdrosti a rozumu pre nový školský rok.
  • Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie detí z našej farnosti bude v kancelárii farského úradu 16.9. až 30.9. Prihlásiť dieťa môže rodič dieťaťa. Prosíme k prihláseniu prísť s dieťaťom a s krstným listom dieťaťa ak nebolo pokrstené v našej farnosti. K prihláseniu môžete využiť hodiny k službe pre verejnosť, resp. v stredu aj večer medzi 19.00 až 20.00 hod.
  • Školské sestry sv. Františka pozývajú na divadelné predstavenie o sestre Eliške Pretschnerovej, ktorá je v procese blahorečenia, a to v sobotu 7.septembra o 14.00 hod. v aule gymnázia. Vstup je voľný.
  • Prihlasovanie pre dospelých, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania a pre tých dospelých, ktorí chcú prijať iniciačné sviatosti (krst, sv. prijímanie a birmovanie) bude v tomto roku prebiehať vo farnosti Žilina – Solinky. Prosím, aby ste sa v tejto farnosti informovali a zapísali do konca septembra.
  • Vyšlo nové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza. Môžete si ho zobrať vzadu pod chórom za dobrovoľný prípevok 1€.