Farské oznamy, 22. nedeľa cez rok, 30.8.2020

Farské oznamy, 22. nedeľa cez rok, 30.8.2020                      

 Liturgický kalendár:

PO 31.8. Féria
UT 1.9. Féria
ST 2.9. Féria
ŠT 3.9. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi(spomienka)
PI 4.9. Prvý piatok v mesiaci
SO 5.9. Panny Márie v sobotu
NE 6.9. 23. nedeľa v cezročnom období

Pozvania a informácie:

 • Sväté omše v nasledujúcom týždni budú o 7:00, 12:00, 18:00. Sv. omše o 9:00 sa vracajú do pôvodného režimu o 12:00.
 • V utorok 1.9. (štátny sviatok) omša o 12:00 nie je.
 • Od budúcej nedele bude bývať sv. omša o 10:00 hod. v Strážove.
 • Tento týždeň celodenná spovedná služba nie je.
 • Celodenná Adorácia v stredu pred NSO bude.
 • Spovedáme vždy ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty v pastoračnom centre N3. Nakoľko je v tomto týždni prvý piatok v mesiaci, vo štvrtok a v piatok budeme spovedať od 17.00hod.
 • Na bud. nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na opravu katedrály. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. (Za všetkých dobrodincov sa slávi sv. omša v prvú sobotu mesiaca).
 • Na budúcu nedeľu o 10:30 bude svätá omša Veni Sancte pri príležitosti nového školského roka. Budeme prosiť o Dary Ducha Svätého pre nasledujúci šk. rok.
 • Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie a birmovku z našej farnosti bude v kancelárii farského úradu od 8.9. do 30.9. Prihlásiť dieťa môže rodič dieťaťa. Prosíme k prihláseniu prísť s dieťaťom a s krstným listom dieťaťa ak nebolo pokrstené v našej farnosti.
  • Na 1. sv. prijímanie prosíme zapísať žiakov 3. ročníka ZŠ, ktorí majú kanonické bydlisko v našej farnosti. Ostatné deti poprosíme zapísať v tých farnostiach, kde majú kanonické bydlisko.
  • Na sviatosť birmovania zapisujeme žiakov od 9. ročníka vyššie, ktorí majú kanonické bydlisko v našej farnosti. Ostatných poprosíme zapísať v tých farnostiach, kde majú kanonické bydlisko.
 • Pre tých dospelých, ktorí chcú prijať iniciačné sviatosti (krst, sv. prijímanie a birmovanie) bude príprava v tomto roku prebiehať vo farnosti Žilina – Vlčince. Prosím, aby ste sa v tejto farnosti informovali a zapísali do konca septembra.
 • Od 1.9. odchádza z našej farnosti  pán diakon Miloš Kadaš. Z poverenia biskupa odchádza na nové pôsobisko do farnosti Čadca-mesto. Pánu diakonovi ďakujeme za jeho duchovnú službu v našej farnosti a vyprosujeme mu požehnanie na novom pôsobisku.

 vaši duchovní otcovia