Farské oznamy 23. nedeľa cez rok, 08.09.2019

Farské oznamy

23. nedeľa cez rok, 08.09.2019

 Liturgický kalendár:

PO 9.9. Féria
UT 10.9. Féria
ST 11.9. Féria
ŠT 12.9. Spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie
PI 13.9. Spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
SO 14.9. Sviatok Povýšenia Svätého kríža
NE 15.9. Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Pozvania a informácie:

 Minulú nedeľu ste pri zbierke na opravu katedrály obetovali 1338 € – v katedrále 1155 €, v Katolíckom dome 123 € a v Pov. Chlmci 60 €. Za vaše milodary vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Spovedný deň v stredu tento týždeň ešte nebude, preto nebude ani vyložená NSO k adorácii počas dňa. Najbližší spovedný deň bude po septembrovej kňazskej rekolekcii, teda 18.9.2019

Vo štvrtok bude v katedrále rekolekcia kňazov žilinského dekanátu, začne sv. omšou o 9.30hod. Sv. omša o 12.00hod. v tento deň nebude.

Vo štvrtok o 19.00hod. bude stretnutie farskej rady na fare.

V piatok o 18.00hod. bude stretnutie birmovancov na sv. omši a po sv. omši v N3 do 20.00hod.

Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie detí z našej farnosti bude v kancelárii farského úradu 16.9. až 30.9. Prihlásiť dieťa môže rodič dieťaťa. Prosíme k prihláseniu prísť s dieťaťom a s krstným listom dieťaťa ak nebolo pokrstené v našej farnosti. K prihláseniu môžete využiť hodiny k službe pre verejnosť, resp. v stredu aj večer medzi 19.00 až 20.00hod.

Prihlasovanie pre dospelých, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania a pre tých dospelých, ktorí chcú prijať iniciačné sviatosti (krst, sv. prijímanie a birmovanie) bude v tomto roku prebiehať vo farnosti Žilina – Solinky. Prosím, aby ste sa v tejto farnosti informovali a zapísali do konca septembra.

Dňa 22.9.2019 sa v Bratislave bude konať Pochod za život. Pre tých veriacich, ktorí by mali záujem zúčastniť sa bude vypravený mimoriadny vlak z našej diecézy. Je možné objednať si lístky priamo cez diecéznu stránku s odkazom na Národný pochod za život. Všetky ďalšie informácie o mimoriadnom vlaku aj o programe Národného pochodu vrátane sv. omše pre rodiny s deťmi o 12.30 hod. vo farnosti Panny Márie Snežnej (Kalvária) sú na stránke diecezazivot2019.webnode.sk

Pozývame vás na Národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne od 13. – 16.9.2019. Podrobný program púte nájdete vyvesený na plagáte na nástenke.

 

vaši duchovní otcovia