Farské oznamy, 23. nedeľa cez rok, 6. 9. 2020

 

Farské oznamy, 23. nedeľa cez rok, 6.9.2020                     

 

Liturgický kalendár:

 

PO 7.9. Sv. košickí mučeníci, spomienka
UT 8.9. Narodenie Panny Márie, sviatok
ST 9.9 Féria
ŠT 10.9. Féria
PI 11.9. Féria
SO 12.9. Najsv. mena Panny Márie, spomienka
NE 13.9. 24. nedeľa v cezročnom období

 

Pozvania a informácie:

 • Sväté omše v nasledujúcom týždni budú o 7:00, 12:00, 18:00. Sv. omše o 9:00 sa vracajú do pôvodného režimu o 12:00.
 • Vo štvrtok bude kňazská rekolekcia kňazov dekanátu Žilina vo Farnosti Trnové so začiatkom o 9:30.
 • Od tejto nedele bude bývať sv. omša o 10:00 hod. v Strážove.
 • Tento týždeň celodenná spovedná služba nie je.
 • Celodenná Adorácia v stredu pred NSO bude.
 • Spovedáme vždy ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty v pastoračnom centre N3.
 • Dnes pri sv. omšiach bude zbierka na opravu katedrály. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. (Za všetkých dobrodincov sa slávi sv. omša v prvú sobotu mesiaca).
 • Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie a birmovku z našej farnosti bude v kancelárii farského úradu od 8.9. do 30.9. Prihlásiť dieťa môže rodič dieťaťa. Prosíme k prihláseniu prísť s dieťaťom a s krstným listom dieťaťa ak nebolo pokrstené v našej farnosti.
  • Na 1. sv. prijímanie prosíme zapísať žiakov 3. ročníka ZŠ, ktorí majú kanonické bydlisko v našej farnosti. Ostatné deti poprosíme zapísať v tých farnostiach, kde majú kanonické bydlisko.
  • Na sviatosť birmovania zapisujeme žiakov od 9. ročníka vyššie, ktorí majú kanonické bydlisko v našej farnosti. Ostatných poprosíme zapísať v tých farnostiach, kde majú kanonické bydlisko.
 • Pre tých dospelých, ktorí chcú prijať iniciačné sviatosti (krst, sv. prijímanie a birmovanie) bude príprava v tomto roku prebiehať vo farnosti Žilina – Vlčince. Prosím, aby ste sa v tejto farnosti informovali a zapísali do konca septembra.
 • Na budúcu sobotu 12. septembra nás otec biskup Tomáš pozýva na Diecézne stretnutie veriacich zo všetkých farností, ktorým záleží na obnove života a vzťahov vo farnosti i v našej diecéze. Stretnutie začne sv. omšou na Hore Butkov o dvanástej hodine, ktorá bude slávená v rámci Soboty Božieho milosrdenstva. Na stretnutie sa môžete dopraviť objednaným autobusom priamo z našej farnosti až na vrchol Hory Butkov do Skalného Sanktuária. Predbežný čas odchodu autobusu od Kostola sv. Barbory pri zástavke Hurbanová je o 9.00 h. Doprava bude vďaka štedrosti sponzorov zdarma pre všetkých, ktorí sa stihnú prihlásiť do naplnenia kapacity objednaných autobusov na diecéznej stránke www.dcza.sk, najneskôr však do utorka 8. septembra. Tam nájdete tiež program aj s presným časom odchodu autobusu z našej farnosti. Pre našu farnosť je v objednanom autobuse rezervovaných 10 miest. Kvôli dodržaniu všetkých opatrení je potrebné sa na stretnutie prihlásiť aj v prípade individuálnej dopravy!

 

Vaši duchovní otcovia