Farské oznamy, 24. nedeľa cez rok, 12. 9. 2020

Farské oznamy

                                    24. nedeľa cez rok, 12.9.2020                     

 

 

Liturgický kalendár:

 

PO 14.9. Povýšenie sv. kríža, sviatok
UT 15.9. Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť
ST 16.9 Sv. Kornélia a Cypriána, spomienka
ŠT 17.9. Féria
PI 18.9. Jesenný kántrový deň – poďakovanie za úrodu
SO 19.9. Panny Márie v sobotu
NE 20.9. 25. nedeľa v cezročnom období

 

Pozvania a informácie:

 • Sväté omše v nasledujúcom týždni budú o 7:00, 12:00, 18:00.
 • V utorok máme Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sväté omše budú ako v nedeľu.
 • Aj v tomto roku sme pozvaní k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda 15. 9. do 24. 10. 2020. Ak sa zapojíte, môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. Viac info na stránke modlitieb za kňazov: www.mzk.sk
 • Tento týždeň budú jesenné kántrové dni v stredu, v piatok a v sobotu. Ich obsahom bude poďakovanie za úrodu. V katedrále budeme ďakovať za úrodu pri všetkých sv. omšiach v piatok.
 • Tento týždeň celodenná spovedná služba nie je.
 • Celodenná Adorácia v stredu pred NSO bude.
 • Spovedáme vždy ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty v pastoračnom centre N3.
 • Dnes pri sv. omšiach bude zbierka na Svätú zem.
 • Budúcu nedeľu sa bude konať pravidelná jesenná zbierka na Kňazský seminár v Nitre.
 • Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie a birmovku z našej farnosti bude v kancelárii farského úradu od 8.9. do 30.9. Prihlásiť dieťa môže rodič dieťaťa. Prosíme k prihláseniu prísť s dieťaťom a s krstným listom dieťaťa ak nebolo pokrstené v našej farnosti.
  • Na 1. sv. prijímanie prosíme zapísať žiakov 3. ročníka ZŠ, ktorí majú kanonické bydlisko v našej farnosti. Ostatné deti poprosíme zapísať v tých farnostiach, kde majú kanonické bydlisko.
  • Na sviatosť birmovania zapisujeme žiakov od 9. ročníka vyššie, ktorí majú kanonické bydlisko v našej farnosti. Ostatných poprosíme zapísať v tých farnostiach, kde majú kanonické bydlisko.
 • Pre tých dospelých, ktorí chcú prijať iniciačné sviatosti (krst, sv. prijímanie a birmovanie) bude príprava v tomto roku prebiehať vo farnosti Žilina – Vlčince. Prosím, aby ste sa v tejto farnosti informovali a zapísali do konca septembra.
 • Budúca nedeľa je 3. nedeľou v mesiaci, preto všetkých, ktorí nosia posvätný škapuliar pozývame na spoločnú modlitbu o 15,00 h tu v katedrále.

 vaši duchovní otcovia