Farské oznamy, 25. nedeľa cez rok, 20. 9. 2020

Liturgický kalendár:

 

PO 21.9. Sv. Matúša, evanjelistu a apoštola
UT 22.9. Féria
ST 23.9 Sv. Pio z Pietrelciny, kňaza,  spomienka
ŠT 24.9. Féria
PI 25.9. Féria
SO 26.9. Panny Márie v sobotu
NE 27.9. 26. nedeľa v cezročnom období

Pozvania a informácie:

 • Sväté omše v nasledujúcom týždni budú o 7:00, 12:00, 18:00.
 • Aj v tomto roku sme pozvaní k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2020. Ak sa zapojíte, môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. Viac info na stránke modlitieb za kňazov: www.mzk.sk
 • Tento týždeň celodenná spovedná služba nie je.
 • Celodenná Adorácia v stredu pred NSO bude.
 • Spovedáme vždy ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty v pastoračnom centre N3.
 • Túto nedeľu sa koná pravidelná jesenná zbierka na kňazský seminár v Nitre.
 • Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie a birmovku z našej farnosti bude v kancelárii farského úradu od 8.9. do 30.9. Prihlásiť dieťa môže rodič dieťaťa. Prosíme k prihláseniu prísť s dieťaťom a s krstným listom dieťaťa ak nebolo pokrstené v našej farnosti.
  • Na 1. sv. prijímanie prosíme zapísať žiakov 3. ročníka ZŠ, ktorí majú kanonické bydlisko v našej farnosti. Ostatné deti poprosíme zapísať v tých farnostiach, kde majú kanonické bydlisko.
  • Na sviatosť birmovania zapisujeme žiakov od 9. ročníka vyššie, ktorí majú kanonické bydlisko v našej farnosti. Ostatných poprosíme zapísať v tých farnostiach, kde majú kanonické bydlisko.
 • Pre tých dospelých, ktorí chcú prijať iniciačné sviatosti (krst, sv. prijímanie a birmovanie) bude príprava v tomto roku prebiehať vo farnosti Žilina – Vlčince. Prosím, aby ste sa v tejto farnosti informovali a zapísali do konca septembra.
 • Táto nedeľa je 3. nedeľou v mesiaci, preto všetkých, ktorí nosia posvätný škapuliar pozývame na spoločnú modlitbu o 15,00 h tu v katedrále.
 • Dňa 1.10.2020 sa bude konať benefičný koncert Nadácie ŽSK a Rodinného centra v Žiline na podporu rodín v núdzi. Viac informácií je na výveske.
 • Dňa 3.10. 2020 bude ukončenie tohtoročných fatimských sobôt v Rajeckej Lesnej. Spoločný program začne o 17.00 hodine vo vonkajšom areáli chrámu pri dodržaní všetkých hygienických usmernení. Doprava vzhľadom na epidemiologickú situáciu nebude organizovaná spoločne. Prípadní záujemcovia si zabezpečujú odvoz individuálne.
 • Opätovne vás všetkých prosíme o prísne dodržiavanie hygienických opatrení počas svätých omší. Ich dodržiavanie je prejavom lásky k blížnemu a úctou k svojmu vlastnému zdraviu, ktoré je Božím darom. Prosíme, aby ste aj počas svätej omše mali nasadené rúško a prekryli si ním aj nos, nakoľko nesprávne nosenie rúška znižuje jeho účinnosť. Svojim zodpovedným prístupom pomáhame, aby nám opäť nezatvorili chrámy a chránime aj zdravie svojich kňazov, ktorí sú rizikovou skupinou. Ich prípadné zatvorenie do karantény by znamenalo nemožnosť sláviť sväté omše a to si určite nikto z nás nepraje. Pokračujme i naďalej v modlitbách za odvrátenie pandémie a zverujme sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie

 

  vaši duchovní otcovia