Farské oznamy – 25. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 20.9. Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
UT 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
ST 22.9. Streda 25. týždňa v Cezročnom období
ŠT 23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
PI 24.9. Piatok 25 týždňa v Cezročnom období
SO 25.9. Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 26.9. Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PON – PIA 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00 a 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30, Strážov 10.00
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty 30 minút pred sv. omšou, v nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou. 
 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po sv. omši býva mariánske večeradlo.
 • V piatok večer pozývame birmovancov našej farnosti na svätú omšu o 18.00, po ktorej bude nasledovať stretnutie v sále farského centra N3.
 • Oznamujeme všetkým dospelým, ktorí by chceli prijať iniciačné sviatosti (krst, sv. prijímanie a birmovanie), že príprava bude v tomto roku prebiehať v našej farnosti. Prosíme vás, aby ste sa prišli zapísať počas úradných hodín do farskej kancelárii do konca septembra.
 • Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Biskupi vás prosia o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné “Pán Boh odmeň!” a ďakujeme.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť Filip Šoška pochádzajúci z farnosti Žilina – mesto a Mária Michelová pochádzajúca z farnosti Varín. Kto z vás by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech ju láskavo nahlási v kancelárii farského úradu.
 • Časy úradných hodín vo farskej kancelárii:
  Farská kancelária bude bývať opäť otvorená v bežnom režime:
  V pondelok bude farská kancelária otvorená doobeda od 9.00 do 11.00 a poobede od 15.00 do 17.00. V stredu a v piatok bude kancelária otvorená doobeda od 9.00 do 11.00.
 • Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!
 • Aj naďalej vás dôrazne prosíme o zodpovedné dodržiavanie všetkých platných hygienických opatrení –  nosenie rúška, dezinfekcia rúk a rozostupy.
  Od pondelka je náš okrem zaradený do 1. stupňa ohrozenia – tzv. červenej fázy. Bude preto potrebné prichádzať na bohoslužby nie s rúškom, ale s respirátorom, ktorý prekrýva celé dýchacie cesty.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola. Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia