Farské oznamy, 25. nedeľa v období cez rok, 22.09.2019

Farské oznamy

Dvadsiata piata nedeľa v období cez rok, 22.09.2019

 Liturgický kalendár:

PO 23.9. Spomienka sv. pátra Pia z Pietrelciny, kňaza
UT 24.9. Féria
ST 25.9. Féria
ŠT 26.9. Féria
PI 27.9. Spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza
SO 28.9. Spomienka Panny Márie
NE 29.9. 26. nedeľa v období cez rok

 

Pozvania a informácie:

  • Dnešnú nedeľu je zbierka na Kňazský seminár. Za vaše milodary vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • V pondelok si bude náš diecézny biskup Mons. Tomáš Galis pripomínať výročie svojej biskupskej vysviacky. Pri tejto príležitosti bude sláviť ďakovnú pontifikálnu svätú omšu v pondelok 23.9. o 18:00 hod. tu v katedrále.
  • Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie detí z našej farnosti prebieha v kancelárii farského úradu od do pondelka 30.9.2019. Prihlásiť dieťa môže rodič dieťaťa. Prosíme k prihláseniu prísť s dieťaťom (a s krstným listom dieťaťa ak nebolo pokrstené v našej farnosti). K prihláseniu môžete využiť hodiny k službe pre verejnosť, resp. v stredu aj večer medzi 19.00 až 20.00hod.
  • V stredu bude spovedný deň, preto bude aj vyložená NSO k adorácii počas dňa. Spovedať budeme od 8.00 do 18.00 hodiny.
  • Prihlasovanie pre dospelých, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania a pre tých dospelých, ktorí chcú prijať iniciačné sviatosti (krst, sv. prijímanie a birmovanie) bude v tomto roku prebiehať vo farnosti Žilina – Solinky. Prosím, aby ste sa v tejto farnosti informovali a zapísali do konca septembra.
  • Rektor Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline pozýva na konkurz spevákov do katedrálneho zboru vo štvrtok 26.9. a v nedeľu 06.10. 2019 o 17.00hod. vo Farskom centre N3.
  • Pozývame vás na farskú púť na sv. Hostýn na Morave v sobotu 5.10.2019. Cena autobusu 10€. Zapisovať sa so zaplatením cestovného môžete v sakristii. Odchod autobusu by bol približne o 07:30 (ešte upresníme).
  • Pozývame na Púť pre rozvedených, ktorá sa bude konať 19.10. v Šaštíne. Viac info na plagáte.
  • Diecézna charita Žilina ďakuje všetkým darcom, ktorí sa zapojili do ročníka zbierky školských pomôcok. Pomohli sme spolu vyše 600 deťom v Žilinskej diecéze.
  • Inštitút Communio a Ekuza pozývajú prežiť Týždeň kresťanskej kultúry. Viac o programe nájdete na plagáte vo výveske a v špeciálnej prílohe diecézneho mesačníka, ktorú si môžete zadarmo vziať vzadu na stolíku.

vaši duchovní otcovia