Farské oznamy, 26. nedeľa cez rok, 27. 9. 2020

Liturgický kalendár:

PO 28.9. Sv. Václava, mučeníka, spomienka
UT 29.9. Sv. Gabriela, Michala  a Rafaela, archanjelov, sviatok
ST 30.9 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
ŠT 1.10. Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
PI 2.10. Sv. anjelov strážcov, spomienka
SO 3.10. Panny Márie v sobotu
NE 4.10. 27. nedeľa v cezročnom období

Pozvania a informácie:

 • Sväté omše v nasledujúcom týždni budú o 7:00, 12:00, 18:00.
 • Aj v tomto roku sme pozvaní k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať do 24.10.2020. Ak sa zapojíte, môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. Viac info na stránke modlitieb za kňazov: www.mzk.sk
 • Tento týždeň celodenná spovedná služba nie je.
 • Celodenná Adorácia v stredu pred NSO bude.
 • Spovedáme vždy ½ hodinu pred každou svätou omšou od pondelka do soboty v pastoračnom centre N3. Nakoľko je v tomto týždni prvý piatok v mesiaci, vo štvrtok a v piatok budeme spovedať od 17.00hod.
 • Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na opravu katedrály. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. (Za všetkých dobrodincov sa slávi sv. omša v prvú sobotu mesiaca).
 • Na budúcu nedeľu bude výročná farská celodenná adorácia. Začne po rannej svätej omši o 7.00 a bude pokračovať počas celého dňa až do 17.45, kedy bude záverečná pobožnosť s požehnaním s NSO.
 • Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie a birmovku z našej farnosti bude v kancelárii farského úradu od 8.9. do 30.9. Prihlásiť dieťa môže rodič dieťaťa. Prosíme k prihláseniu prísť s dieťaťom a s krstným listom dieťaťa ak nebolo pokrstené v našej farnosti.
  • Na 1. sv. prijímanie prosíme zapísať žiakov 3. ročníka ZŠ, ktorí majú kanonické bydlisko v našej farnosti. Ostatné deti poprosíme zapísať v tých farnostiach, kde majú kanonické bydlisko.
  • Na sviatosť birmovania zapisujeme žiakov od 9. ročníka vyššie, ktorí majú kanonické bydlisko v našej farnosti. Ostatných poprosíme zapísať v tých farnostiach, kde majú kanonické bydlisko.
 • Pre tých dospelých, ktorí chcú prijať iniciačné sviatosti (krst, sv. prijímanie a birmovanie) bude príprava v tomto roku prebiehať vo farnosti Žilina – Vlčince. Prosím, aby ste sa v tejto farnosti informovali a zapísali do konca septembra.
 • Dňa 3.10. 2020 bude ukončenie tohtoročných fatimských sobôt v Rajeckej Lesnej. Spoločný program začne o 17.00 hodine vo vonkajšom areáli chrámu pri dodržaní všetkých hygienických usmernení. Doprava vzhľadom na epidemiologickú situáciu nebude organizovaná spoločne. Prípadní záujemcovia si zabezpečujú odvoz individuálne.
 • Inštitút Communio vás pozýva prežiť Týždeň kresťanskej kultúry na tému Rešpektovať a prekračovať hranice. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude najviac podujatí len na internete: napríklad rozhovor s  košickým arcibiskupom Cyrilom Vasiľom alebo generálnym biskupom evanjelickej cirkvi Ivanom Eľkom. Viac o programe na webstránke: tkkza.sk.
 • Spoločenstvo Ladislava Hanusa vás srdečne pozýva na 9. ročník kresťanského-akademického festivalu Bratislavské Hanusove Dni, ktorý sa koná už od piatka 25. septembra do 2. októbra. Kvôli súčasnej krízovej situácii vysielame naše podujatia aj naživo prostredníctvom internetu. Cez internetovu stránku sa môžete zúčastniť diskusie o ochrane života, ktorej sa zúčastní Vladyka Cyril Vasiľ alebo prednášky o šírení kresťanstva medzi neveriacimi od Sophie Kuby. Tešiť sa však môžete aj na mnoho ďalšieho vrátane divadelného predstavenia a koncertu. Všetky potrebné informácie nájdete na bhd.sk, tešíme sa na vás.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Bohuslav Podolák z Farnosti Žilina-mesto a Anna Baričáková z Farnosti Žilina-mesto. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech ju nahlási v kancelárii farského úradu.
 • Opätovne vás všetkých prosíme o prísne dodržiavanie hygienických opatrení počas svätých omší. Ich dodržiavanie je prejavom lásky k blížnemu a úctou k svojmu vlastnému zdraviu, ktoré je Božím darom. Prosíme, aby ste aj počas svätej omše mali nasadené rúško a prekryli si ním aj nos, nakoľko nesprávne nosenie rúška znižuje jeho účinnosť. Svojim zodpovedným prístupom pomáhame, aby nám opäť nezatvorili chrámy a chránime aj zdravie svojich kňazov, ktorí sú rizikovou skupinou. Ich prípadné zatvorenie do karantény by znamenalo nemožnosť sláviť sväté omše a to si určite nikto z nás nepraje. Pokračujme i naďalej v modlitbách za odvrátenie pandémie a zverujme sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie.